Mērķis

  • Veikt projekta vadību un monitoringu, lai sasniegtu projekta mērķus.  

Rezultāti

Projekta ieviešanas uzraudzība un progresa monitorings tiek veikts ar mērķi savlaicīgi identificēt un novērst iespējamos izaicinājumus, kā arī sekmēt projekta vieksmīgu ieviešanu. Projekta uzraudzības grupu veido pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas, Zemkopības ministrijas, Valsts vides dienesta, VSIA ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra’’, AS ‘’Latvijas Valsts meži’’, SIA ‘’Rīgas meži’’, Latvijas Kūdras asociācijas, biedrības ‘’Baltijas krasti’’ un Dabas aizsardzības pārvaldes.

 

 

Projekta piektā Uzraudzības grupas sanāksme

30.05.2019.

Fotogalerija

 

Prezentācijas:

         
 

Projekta ceturtā Uzraudzības grupas sanāksme

13.11.2018.

Fotogalerija

 

 

Prezentācijas: 

         
 

Projekta trešā Uzraudzības grupas sanāksme

21.05.2018.

Fotogalerija

 

Prezentācijas:

         
...

Eiropas Komisijas EASME un monitora NEEMO vizīte LIFE REstore

9.-10.10.2017.

Fotogalerija

...

 

         
 

Projekta otrā Uzraudzības grupas sanāksme

12.04.2017.

Fotogalerija

 

Prezentācijas:

         
 

Projekta pirmā Uzraudzības grupas sanāksme

26.05.2016.

Fotogalerija

 

Prezentācijas: