JAUNĀKĀS ZIŅAS

LIFE REstore īsfilma par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvij...

Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā

Iznācis LIFE REstore trešais e-ziņotājs par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā un p...

LIFE REstore par inovatīvo kūdras dambju būvniecību Laugas purvā stāsta Latvijas Radio

2018. gada 7. decembrī - LIFE REstore par degradētu kūdrāju inventarizācijas rezultātiem Latv...

Izbūvēti inovatīvi kūdras dambji dabas lieguma “Laugas purvs” saglabāšanai ilgtermiņā

Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas t...

Notiek LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātē

2018. gada 26. novembrī notika projekta LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāf...

LIFE REstore īsfilma par kokaudžu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par vienu no Latvijas apstākļiem piemērotajie...

JAUNĀKĀS FOTOGALERIJAS

VISAS FOTOGALERIJAS

Tematiskā darba grupa par LIFE REstore pabeigto degradētu kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanas optimizācijas modeli (09.01.2019.)

Lasīt vairāk
Item Thumbnail

LIFE REstore veic inovatīvu kūdras dambju būvniecību dabas lieguma Laugas purvs saglabāšanai ilgtermiņā (Novembris, 2018)

Lasīt vairāk
Item Thumbnail

LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telmatoloģijas (purvu zinātnes) kursā par degradētu kūdrāju apsaimniekošanas rekomendāciju sagatavošanu un SEG mērījumiem kūdrājos (26.11.2018.)

Lasīt vairāk
Item Thumbnail

PROJEKTA PARTNERI