JAUNĀKĀS ZIŅAS

Izbūvēti inovatīvi kūdras dambji dabas lieguma “Laugas purvs” saglabāšanai ilgtermiņā

Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas t...

Notiek LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātē

2018. gada 26. novembrī notika projekta LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāf...

LIFE REstore īsfilma par kokaudžu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par vienu no Latvijas apstākļiem piemērotajie...

LIFE REstore īsfilma par sfagnu sūnu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošan...

Notiks LIFE REstore Uzraudzības grupas sanāksme

2018. gada 13. novembrī, Dabas aizsardzibas pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā,norisināsies ...

Veikta Latvijas degradēto kūdrāju inventarizācija

Projekta LIFE REstore ietvaros noskaidrots, ka kopumā valstī ir 18 000 ha degradētu kūdrāju, k...

JAUNĀKĀS FOTOGALERIJAS

VISAS FOTOGALERIJAS

LIFE REstore veic inovatīvu kūdras dambju būvniecību dabas lieguma Laugas purvs saglabāšanai ilgtermiņā (Novembris, 2018)

Lasīt vairāk
Item Thumbnail

LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telmatoloģijas (purvu zinātnes) kursā par degradētu kūdrāju apsaimniekošanas rekomendāciju sagatavošanu un SEG mērījumiem kūdrājos (26.11.2018.)

Lasīt vairāk
Item Thumbnail

LIFE REstore piedalās zaļās ekonomikas forumā "Green Expo 2018" Ķīpsalas izstāžu centrā (21.11.2018.)

Lasīt vairāk
Item Thumbnail

PROJEKTA PARTNERI