Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, tiek izstrādāts un elektroniski izplatīts projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletterJa vēlaties to saņemt savā e-pastā, aicinām nosūtīt savu e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu uz e-pastu: anda.zalmane@daba.gov.lv

 

LIFE REstore e-ziņotājs Nr.8    
     
 

LIFE REstore noslēgums

08/2019

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.7    
     
 

Par kūdrāju ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību

07/2019

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.6    
     
 

Par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli

07/2019

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.5    
     
 

Par apsaimniekotu kūdrāju Latvijā ietekmi uz klimatu

07/2019

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.4    
     

 

Par LIFE REstore starptautisko konferenci

06/2019

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.3    
     
 

Par LIFE REstore veikto degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā

12/2018

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.2    
     
 

Par LIFE REstore pētītajiem izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem

03/2018

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.1    
     
   

Par LIFE REstore un tā aktualitātēm 

10/2017