Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, tiek izstrādāts un elektroniski izplatīts projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletterJa vēlaties to saņemt savā e-pastā, aicinām nosūtīt savu e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu uz: anda.zalmane@daba.gov.lv

 

LIFE REstore e-ziņotājs Nr.3    
     
 

Par LIFE REstore veikto degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā

12/2018

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.2    
     
 

Par LIFE REstore pētītajiem izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem

03/2018

     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.1    
     
   

Par LIFE REstore un tā aktualitātēm 

10/2017