Iepirkuma izsludinātājs Iepirkuma identifikācijas Nr./ Datums Iepirkuma priekšmets Rezultāti
Dabas aizsardzības pārvalde

DAP 2018/53 MI

29.08.2018.

Hidroloģiskā līmeņa stabilizēšana dabas liegumā “Laugas purvs” projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti
Baltijas krasti 04.04.2018.

Kūdras ieguves teritoriju apsekošana un ģeoloģiskās informācijas iegūšana projekta LIFE REstore ietvaros

Nolikums

Rezultāti
Baltijas krasti 05.03.2018.

Dzērveņu stādījumu ierīkošana Kaudzīšu purvā projekta LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, Nr.LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti
Baltijas krasti 14.11.2017.

Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana projekta izmēģinājuma teritorijās, Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, Nr.LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti
Dabas aizsardzības pārvalde

DAP 2017/31-MI

19.06.2017.

Ārējā finanšu audita īstenošana LIFE programmas projektam "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103)

Nolikums

Rezultāti
Baltijas krasti 15.05.2017.

Lielogu krūmmelleņu stādījumu ierīkošana projekta LIFE REstore izmēģinājuma teritorijā Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, Nr.LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti
Baltijas krasti 20.01.2017.

Hidroģeoloģisko modeļu un izmēģinājuma teritoriju karšu izstrāde projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti
Baltijas krasti 08.11.2016.

Pasūtītāja prasību un rekultivācijas metu sagatavošana LIFE REstore projekta izmēģinājuma teritorijām

Nolikums

Rezultāti
Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/62 AK
22.08.2016.

Kūdrāju siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija Latvijā projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti

Baltijas krasti 03.03.2016.

Dabas lieguma "Laugas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrāde LIFE programmas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti
Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/5
21.01.2016.

Automobiļu noma projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103, LIFE REstore) vajadzībām

Nolikums

Rezultāti
 
Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/1
07.01.2016.
Automobiļu noma projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103, LIFE REstore) vajadzībām Iepirkums pārtraukts