Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
 E-pasts: daba(at)daba.gov.lv
 Mājas lapa: www.daba.gov.lv
 
Projekta "LIFE REstore" vadošais partneris.

 

Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, veicot efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

 
 
 
Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003
E-pasts:balticoasts@gmail.com
Mājas lapa: www.baltijaskrasti.lv
 
Projekta "LIFE REstore" sadarbības partneris.
 
Apvienojot dažādu jomu kvalificētu speciālistu, zinātnieku un ekspertu komandu, biedrības Baltijas krasti darbība ir saistīta ar visaptverošu vides sfēru, vienlaikus akcentējot gan zinātniski pētniecisko, gan praktisko darbību.
 
 
 
 
Ernestīnes iela 24-3, LV-1046
E-pasts: peat@peat.lv
 
Projekta "LIFE REstore" sadarbības partneris.
 
Apvienojot Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspēju izmantošanu, vides daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu.
 
 
   

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2169
E-pasts: inst@silava.lv
Mājas lapa: www.silava.lv

Projekta "LIFE REstore" sadarbības partneris.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ir Latvijas mežzinātnes centrs.   LVMI Silava darbības mērķis ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu meža nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.