LIFE REstore ietvaros veikta degradēto kūdrāju inventarizācija Latvijā un izveidota datu bāze, kurā ērti atrodama informācija par kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām - to atrašanās vieta, ģeoloģiskās un veģetācijas izpētes rezultāti un cita informācija.

Datubāzes LIETOŠANAS PAMĀCĪBA pieejama: ŠEIT

Ilustrācija datu bāzei Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā