E-ziņotājs Nr.4 Par LIFE REstore starptautisko konferenci "Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana"

E-ziņotāju iespējams lejupielādēt PDF formātā - ŠEIT.

Labdien!

Šajā projekta LIFE REstore “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” e-ziņotājā sniegsim ieskatu projekta organizētajā starptautiskajā konferencē "Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana", kas norisinājās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 2019. gada 13.-14. jūnijā. 

Esam gandarīti, ka kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanas jautājumi ir aktuāli - konferenci klātienē apmeklēja 159 dalībnieki, bet Latvijas Universitātes un Nacionālās ziņu aģentūras LETA tiešraidēs to vēroja 998 personas.

Saturiski konferences tēmu loks bija ļoti plašs - vietējie un starptautiskie eksperti un amatpersonas dalījās savā skatījumā un pieredzē par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju apsaimniekošanu, sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem, ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanu - kopumā 19 prezentācijās un 29 stenda referātos. 

Konferencē norisinājās arī paneļdikusija par klimata aspektiem ar LIFE REstore ekspertu, VARAM un Eiropas Komisijas Vienotā Pētniecības centra pārstāvju dalību, kā arī kūdras skulptūras dāvinājums Latvijas Universitātei.

Programma

Konferences mērķis - aktualizēt kūdrāju nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Ņemot vērā, ka Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, būtisks ir jautājums par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un radītās ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanu. Konferences galvenās tēmas:

  • dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
  • kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas;
  • ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanā.
...

 

KONFERENCES IERAKSTI

Konferences ieraksts angļu valodā - ŠEIT.
 
Konferences dalībnieki saņēma konferences prezentāciju un stenda referātu tēžu grāmatu, kā arī LIFE REstore rokasgrāmatu "Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana": 

 

,,,

 

KONFERENCES PREZENTĀCIJAS

(Prezentāciju iespējams lejupielādēt nospiežot uz tās nosaukuma)

Konferences ievadsesija

1.sesija – Kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām

2.sesija – Degradētu kūdrāju apsaimniekošanas rekomendācijas

 
FOTOGALERIJAS
 
Konferences 1. diena - 13.06.2019. ... Konferences izbraukums - 14.06.2019.
 

 

STENDA REFERĀTI

LIFE RESTORE PROJEKTA STENDA REFERĀTI

CITI STENDA REFERĀTI

 

IZBRAUKUMS UZ LIFE RESTORE IZMĒĢINĀJUMU TERITORIJĀM

Konferences otrajā dienā - 14.06.2019. - norisinājās izbraukums uz LIFE REstore izmēģinājumu teritorijām, kur degradētā kūdrājā ieviesti rekultivācijas veidi. Konferences dalībnieki Jelgavas novada Kaigu purvā apmeklēja kokaugu stādījumu un krūmmelleņu stādījumu izmēģinājumu teritorijas, vēroja siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu demonstrāciju un iepazinās ar atbildīgas purvkopības praksi uzņēmumā "Laflora".

Skatīt foto galeriju - ŠEIT.

...

 

KŪDRAS SKULPTŪRAS DĀVINĀJUMS LATVIJAS UNIVERSITĀTEI

Kūdras mākslinieks Edgars Ameriks atklāj kūdras alternatīvu lietojumu un aizsāk jaunas tradīcijas - mākslas darbu veidošanu no kūdras. LIFE REstore konferences ietvaros viņš atklāja kūdras skulptūru "Cilvēks un daba", kuru dāvināja Latvijas Universitātei. Dāvinājuma saņemšanā piedalījās arī Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks ...

 

Sadarbības partneri

Projektu LIFE REstore īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību "Baltijas krasti".

Projekta pamatinformācija 
  • Īstenošanas laiks: 2015. gada 1. septembris – 2019. gada 30. augusts
  • Kopējais finansējums: 1 828 318 EUR
  • Eiropas Komisijas LIFE programmas līdzfinansējums: 1 096 990 EUR
  • Nacionālais līdzfinansējums, ko nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija: 554 288 EUR
  • Projekta partneru līdzfinansējums: 177 040 EUR
  • Webrestore.daba.gov.lv 

 

Seko mums:     

   

Aktivitātes ieviestas ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.

Šis materiāls satur tikai projekta LIFE REstore īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.