LIFE REstore starptautiskā konference Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 13.06.2019 (Foto: A.Soms)
LIFE REstore starptautiskās konferences izbraukuma diena - izmēģinājumu teritorijas Kaigu purvā, vizīte uzņēmumā Laflora 14.06.2019 (Foto: A.Zālmane, A.Rudusāne)
LIFE REstore seminārs Latvijas Pašvaldību savienībai un pašvaldību pārstāvjiem (18.06.2019.)
LIFE REstore Uzraudzības grupas sanāksme un izbraukums uz Ķemeru tīreļa izmēģinājumu teritoriju - sfagnu stādījumiem (30.05.2019.)
e6
LIFE REstore veiktais ekosistēmu pakalpojumu novērtējums kūdrājos prezentēts projekta LIFE VIVAGRASS starptautiskajā noslēguma konferencē Viļņā (27.-28.02.2019.)
LIFE REstore seminārs par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos Latvijā un izstrādātajiem nacionālajiem SEG emisiju faktoriem (05.03.2019., LVMI "Silava")
LIFE REstore seminārs kūdras nozarei Latvijas Universitātē (20.02.2019.)
Tematiskā darba grupa par LIFE REstore pabeigto degradētu kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanas optimizācijas modeli (09.01.2019.)
LIFE REstore veic inovatīvu kūdras dambju būvniecību dabas lieguma Laugas purvs saglabāšanai ilgtermiņā (Novembris, 2018)
LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telmatoloģijas (purvu zinātnes) kursā par degradētu kūdrāju apsaimniekošanas rekomendāciju sagatavošanu un SEG mērījumiem kūdrājos (26.11.2018.)
LIFE REstore piedalās zaļās ekonomikas forumā "Green Expo 2018" Ķīpsalas izstāžu centrā (21.11.2018.)
LIFE REstore Uzraudzības grupas sanāksme un izbraukums uz projekta izmēģinājumu teritoriju - Laugas purvu, kur norisinās hidroloģiskā režīma stabilizēšanas darbi dabas liegumā (13.11.2018.)
Izglītojošs pasākums LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studentiem Purvu zinātnes/ telmatoloģijas studiju kursa ietvaros LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās Ķemeru tīrelī un Kaigu purvā (18.10.2018.)
LIFE REstore rezultātu prezentācija Baltijas kūdras ieguves un pārstrādes nozares nozīmīgākajā ikgadējajā pasākumā "Baltic Peat Producers Forum 2018" Tartu, Igaunijā (11.10.2018.)
Eiropas Komisijas LIFE programmas uzrauga NEEMO EEIG vizīte - LIFE REstore projekta progresa sanāksme un izbraukums uz izmēģinājumu teritoriju Lielajā Ķemeru tīrelī (02. un 12.10.2018.)
LIFE REstore seminārs "Degradēto kūdrāju Latvijā inventarizācijas rezultāti un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums" Zemkopības ministrijā 20.09.2018.
Sfagnu sūnu stādījumu eksperimenti turpinās, ierīkojot terasveida stādījumu laukumu LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Lielajā Ķemeru tīrelī (07.09.2018.)
LIFE programmas Latvijas projektu pieredzes apmaiņas pasākums ar izbraukumu uz LIFE HYDROPLAN izmēģinājumu teritoriju (31.08.2018.)
Tematiskās darba grupas VARAM par LIFE REstore izstrādāto degradētu kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanas optimizācijas modeli (06. un 12.07.2018.)
Uzsākta LIFE REstore īsfilmu veidošana (06.2018.)
Jauno dabas reindžeru izglītojošais pasākums LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Ķemeru tīrelī ar SEG emisiju mērījumu demonstrējumu un kanoe izbraukumu purvā (27.06.2018.)
LIFE REstore trešā Uzraudzības grupas sanāksme un izbraukums uz projekta izmēģinājumu teritoriju Laugas purvā (21.05.2018.)
Sfagnu sūnu stādīšanas talka - izbraukuma seminārs LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Lielajā Ķemeru tīrelī (18.05.2018.)
Sfagnu sūnu ievākšana Drabiņu purvā 17.05.2018.
LIFE REstore eksperti gatavojas sfagnu stādīšanai – Drabiņu purvā apseko stādāmā materiāla ieguves iespējas (24.04.2018.)
LIFE REstore rezultātu prezentācija European Geosciences Union asamblejā Vīnē (09.04.2018.)
LIFE REstore prezentācija Latvijas Kūdras asociācijas dalībnieku sapulcē (21.12.2017.)
Seminārs "Kas ir paludikultūras?" Latvijas Universitātes Dabas mājā (27.02.2018.)
Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltīts seminārs "Pieturzīmes" Latvijas Dabas muzejā 15.02.2018.
25.01.2018. Latvijas Radio gatavo sižetu par LIFE REstore veiktajiem SEG emisiju mērījumiem Latvijā
VARAM Oglekļa mazietilpīgas un klimatnoturīgas attīstības konference, 2017.gada 30.-31.oktobris
LIFE programmas Latvijas projektu pieredzes apmaiņas pasākums Rīgā (23.08.2017.) (foto: CAP LIFE LAT)
LIFE programmas Baltijas projektu pieredzes apmaiņas pasākums Pērnavā (28.-29.09.2017.)
Daugavpils Universitātes Vides zinātnes studenti iepazīstas ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajiem projektiem, tostarp LIFE REstore (06.09.2017.)
LIFE REstore ekoskolu skolēniem stāsta par purvu nozīmi oglekļa dioksīda uzkrāšanā OMAs meža stādīšanas pasākumā Tomē (29.09.2017.)
09.-10.10.2017. EASME un NEEMO vizīte LIFE REstore
Baltijas Kūdras forums, 2017.gada 13.-14.septembris
20.-22.09.2016. Pieredzes apmaiņa Lietuvā
3.-8.10.2016. Pieredzes apmaiņa Lielbritānijā
Informatīvie pasākumi, 2017. gada jūlijs LVM un DAP
14.-18.05.2017. Pieredzes apmaiņa Somijā
ES Zaļā nedēļa
09.08.2016. Strūžānu purva apmeklējums
26.05.2016. Uzraudzības grupas 1.sanāksme
18.08.2016. Skrebeļu purva apmeklējums
19.08.2016. Kačoru purva apmeklējums
24.08.2016. Viesošanas Kaigu purvā
06.02.2017. Ķemeru tīreļa apmeklējums
15.03.2017. Melnā ezera purvs
06.05.2017. Ķemeru Ceļotāju diena/LIFE25
12.04.2017. Uzraudzības grupas 2.sanāksme
Ķemeru Ceļotāju diena

PROJEKTA PARTNERI

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.