• Notiks LIFE REstore Uzraudzības grupas sanāksme


  2018. gada 13. novembrī, Dabas aizsardzibas pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā,norisināsies projekta LIFE REstore "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" ceturtā Uzraudzības grupas sanāksme, kurā projekta eksperti informēs par LIFE REstore progresu un aktualitātēm. Pēc sanāksmes interesentiem būs iespēja apmeklēt vienu no LIFE REstore izmēģinājumu teritorijām – apskatīt kūdras dambju būvniecības darbus dabas liegumā“Laugas purvs”.

  Projekta LIFE REstore Uzraudzības grupu veido deleģētie pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra", Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas, Valsts vides dienesta, Latvijas Kūdras asociācijas, AS „Latvijas Valsts meži”, SIA „Rīgas meži” un Dabas aizsardzības pārvaldes. Uzraudzības grupas uzdevums ir uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu, konsultēt projekta vadības grupu stratēģiskos jautājumos un izskatīt projekta īstenotāju sniegto informāciju par projekta ieviešanas gaitu, progresu un rezultātiem.

  LIFE REstore Uzraudzības grupas sanāksmes darba kārtība

  Laiks Norise
  09.30–10.00............ Reģistrācija
  10.00–10.05 Atklāšana, darba kārtības apstiprināšana. Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde
  10.05–10.20 Projekta LIFE REstore kopējais progress. Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde
  10.20-10.25 Projekta sociālekonomiskā ietekme uz vietējo ekonomiku un iedzīvotājiem. Aija Peršēvica, LIFE REstore eksperte, “Baltijas Krasti”
  10.25-10.35 LIFE REstore komunikācija. Anda Zālmane, LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste, Dabas aizsardzības pārvalde
  10.35-10.45 Īss ieskats izmēģinājumu teritorijās - dabas liegums ‘’Laugas purvs’’ un Ķemeru tīrelis/no maija līdz novembrim. Agnese Rudusāne, LIFE REstore eksperte, Dabas aizsardzības pārvalde
  10.45–10.55 SEG emisijas no mitrzemēm. A.Gancone VARAM, Klimata pārmaiņu departaments, Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļa
  10.55-11.15 Aktuālā informācija par SEG emisiju mērījumu rezultātiem projektā LIFE REstore. A.Lazdiņš, LIFE REstore eksperts, LVMI Silava
  11:15–11.35 Degradēto kūdrāju Latvijā inventarizācijas kopsavilkums. Ģeoloģiskās un hidroloģiskās izpētes rezultāti. Aktuālā informācija par veģetācijas izpēti 2017. un 2018.gadā. J.Pētersons LIFE REstore eksperts, M.Pakalne LIFE REstore eksperte, “Baltijas Krasti”
  11.35–11.45 Publiski pieejama degradēto kūdrāju datu bāze. Ieva Bukovska, LIFE REstore koordinatore, Dabas aizsardzības pārvalde
  11.45–12.05 Kafijas pauze
  12.05–12.25 Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums. Aija Peršēvica, LIFE REstore eksperte, “Baltijas Krasti”
  12.25-12.45 Degradēto kūdrāju apsaimniekošanas optimizācijas modelis. Līga Brūniņa, LIFE REstore eksperte, “Baltijas Krasti”
  12.45–13.05 Degradēto kūdrāju rekultivācijas scenāriji. Ingrīda Krīgere, LIFE REstore eksperte, Latvijas Kūdras asociācija
  13.05–13.15 Kopsavilkums, nākošie soļi. Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde
  Pēc plkst.13.15 Izvēles kārtībā: Dalība izbraukumā uz Laugas purvu - kūdras dambju būvdarbu apskate

  Par projekta izmēģinājumu teritoriju – dabas liegumu "Laugas purvs"

  Projekta LIFE REstore ietvaros dabas liegumā “Laugas purvs” sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” tiek veikta Višezera ūdens līmeņa stabilizēšana, aizvietojot savulaik uz meliorācijas grāvjiem veidotos pagaidu aizsprostus ar stabiliem aizsprostiem. Tas ilgtermiņā ļaus nodrošināt pašreizējo ūdens līmeni Višezerā, kā arī veicinās īpaši aizsargājamo purva biotopu atjaunošanos Višezera sateces baseinā. LIFE REstore izstrādātaisdabas aizsardzības plāns dabas liegumam "Laugas purvs" ir pirmais dabas aizsardzības plāns Latvijā, kurā ietverts ekosistēmu pakalpojumu novērtējums.

  Par LIFE REstore

  Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas: restore.daba.gov.lv.

 • Saistītās ziņas:


 • Notiks LIFE REstore Uzraudzības grupas sanāksme

  2019. gada 30. maijā, Dabas aizsardzibas pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā, "Meža mājā", Ķemeros, Jūrmalā, norisināsies projekta LIFE REstore "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" piektā Uzraudzības grupas sanāksme, kurā projek...
 • Notiks tematiskās darba grupas par degradētu kūdrāju apsaimniekošanas optimizācijas modeļa izstrādi

  2018. gada 6. jūlijā plkst. 10.00 un 12. jūlijā plkst. 14.00, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25, Rīga) norisināsies projekta LIFE REstore “Degradētu purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” organizētās tematiskās darba grupas...
 • Notiks LIFE REstore projekta Uzraudzības grupas sanāksme

  2018. gada 21. maijā Dabas aizsardzības pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā, plkst.11.00 norisināsies projekta LIFE REstore “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” trešā Uzraudzības grupas sanāksme. Pēc tās būs iespēja apmeklēt vienu no LIFE REstor...
 • Eiropas Komisija iepazīstas ar LIFE REstore progresu

  Lai iepazītos ar projekta LIFE REstore progresu un apmeklētu vienu no projekta izmēģinājumu teritorijām - Kaigu purvu, no 9. līdz 10.oktobrim projektā LIFE REstore viesojās Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME), kas...
 • Notikusi projekta uzraudzības grupas otrā sanāksme

  Šī gada 12. aprīlī Siguldā, Dabas aizsardzības pārvaldē notika projekta LIFE REstore uzraudzības grupas otrā sanāksme, kurā projekta vadītāji un partneri informēja uzraudzības grupas dalībniekus par projekta progresu kopš 2016. gada maija, kā arī par turpmāk plānotajiem darbiem.Sanāksmē pieda...
 • Dabas aizsardzības pārvalde īsteno projektu par degradētu kūdrāju ilgtspējīgu izmantošanu

  Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar partneriem uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas projekta „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (turpmāk tekstā- LIFE REstore) īstenošanu, un 2016.gada 26.maijā Siguldā pirmajā Uzraudzības grupas sanāksmē ...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.