LIFE – ES finansēts instruments vides un klimata pasākumiem un projektiem, lai uzlabotu ES vides un klimata politikas un likumdošanas īstenošanu. LIFE atbalsta projektus divās apakšprogrammās – Klimata pasākumu un Vides apakšprogrammā.

Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programma 2014 – 2020 ir sadalīta divos periodos – 1. periods 2014 – 2017 un 2. periods 2018 – 2020.

LIFE programmai ir divas apakšprogrammas un katrā 3 prioritātes:

Vides apakšprogramma:
    
Vide un resursefektivitāte
    Daba un bioloģiskā daudzveidība
    Vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma:
    Klimata pārmaiņu mazināšana
    Klimata pārmaiņu adaptācija
    Klimata pārvaldība un informācija

 LIFE finansējumam var pieteikties gan publiskās institūcijas (valsts un pašvaldību iestādes), gan arī privātās struktūras (nevalstiskas organizācijas un komersanti).

Vairāk informācijas par LIFE programmas ietvaros atbalstītajiem projektiem Latvijā: LIFE Atbalsta vienība


LIFE Finansējums

1. periodā kopā visiem projektiem Eiropas Savienībā Vides apakšprogrammai paredzēti 1 347 074 499 EUR un Klimata pasākumu apakšprogrammai 449 167 501 EUR.

Avots: www.lvafa.gov.lv