Mērķis

 • Noorganizēt starptautisku LIFE REstore konferenci par degradēto kūdrāju atkārtotu izmantošanu un integrētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu pārvaldību ar uzsvaru uz klimata pārmaiņu mazināšanas potenciālu.  

Rezultāts

 • Starptautiska LIFE REstore konference par degradēto kūdrāju  apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā.

 

LIFE RESTORE STARPTAUTISKĀ NOSLĒGUMA KONFERENCE "DEGRADĒTO KŪDRĀJU ILGTSPĒJĪGA APSAIMNIEKOŠANAS UN IETEKMES UZ KLIMATA PĀRMAIŅĀM SAMAZINĀŠANA"

2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, norisināsies projekta LIFE REstore starptautiskā noslēguma konference “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana”.

Konferences mērķis ir aktualizēt kūdrāju nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Ņemot vērā, ka Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, būtisks ir jautājums par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un radītās ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanu. Konferences galvenās tēmas:

 • dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
 • kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas;
 • ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanā.

Projekta LIFE REstore “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” mērķis ir izstrādāt degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimata aspektus. Pirmoreiz Latvijā veikti siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumi apsaimniekotos kūdrājos un izstrādāti nacionālie SEG emisiju faktori, kā arī veikta degradēto kūdrāju inventarizācija un sagatavots degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelis.

Dalībai konferencē aicinām reģistrēties līdz 30.05.2019., aizpildot pieteikumu šeit: https://ej.uz/LIFE_REstore_konference

 

KONFERENCES PROGRAMMA

Lejupielādēt programmu PDF formātā - ŠEIT

13.06.2019.(ceturtdiena)

8.30

Reģistrācija

9.00

Kūdrāju apsaimniekošanas nozīme dabas aizsardzības kontekstā. Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors

9.10

 

LIFE programmas nozīme Latvijā. Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece

9.20

 

LIFE REstore – pirmais LIFE programmas klimata projekts Latvijā. Projekta ietvars un galvenie sasniegumi. Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde

1.sesija – Kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām

9.40

ES ZIZIMM sektora mērķi un to sasniegšana klimata pārmaiņu mazināšanā. Giacomo Grassi, Eiropas Komisija, JRC (videokonferences formāts)

10.20

 

LIFE REstore nozīme klimata politikas attīstībā un ieviešanā. Ilze Prūse, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktore

10.35

LIFE REstore projektā sagatavotie mitrāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aprēķinu darbību dati. Andis Lazdiņš, LIFE REstore eksperts, LVMI “Silava” vadošais pētnieks

10.55

Kafijas pauze, stenda referātu sesija, LIFE REstore īsfilmu, kūdras ieguves ietekmētu kūdrāju datubāzes un optimizācijas modeļa demonstrācijas

11.25

 

SEG emisiju mērījumu rezultāti dažādi apsaimniekotos kūdrājos Latvijā – pamats jaunajiem nacionālajiem SEG emisiju faktoriem. Ainārs Lupiķis, LIFE REstore eksperts, LVMI “Silava” pētnieks

11.55

 

Parīzes nolīgums un kūdrāji – vīzija un realitāte. Degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas pieredze Eiropā pēdējās desmitgadēs. Bernd Hofer, Starptautiskās Kūdras biedrības (International Peat Society) Kūdrāju un vides komisijas vadītājs

12.25`

Paneļdiskusija: ZIZIMM sektors, nacionālie SEG emisiju faktori

12.50

PUSDIENAS

2.sesija – Degradētu kūdrāju apsaimniekošanas rekomendācijas

13.30

 

Situācija Latvijā kūdrāju apsaimniekošanā pēc kūdras ieguves. Degradēto kūdrāju rekultivācijas veidi un ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas. Ingrīda Krīgere, LIFE REstore eksperte, Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle

13.50

Latvijas purvu sniegto ekosistēmu pakalpojumu nozīme. Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors

14.05

LIFE REstore degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelis. Elīna Konstantinova, LIFE REstore eksperte, biedrība “Baltijas Krasti”

14.20

 

Funkcionālas zemes apsaimniekošanas modelis – rīks ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanas politikas plānošanai. Aleksejs Nipers, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta vadošais pētnieks

14.40

LIFE REstore degradētu kūdrāju rekultivācijas rekomendāciju sasaiste ar Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm. Kristīne Gāga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta vecākā eksperte

14.50

Atbildīgas purvkopības attīstības perspektīvas Latvijā. Uldis Ameriks, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs

15.05

Kafijas pauze, stenda referātu sesija, LIFE REstore īsfilmu, kūdras ieguves ietekmētu kūdrāju datubāzes un optimizācijas modeļa demonstrācijas

15.35

Kūdrāju atjaunošana nacionālā mērogā: Skotijas pieredze Peatland ACTION projektā. Emily Taylor, Peatland ACTION Project, Crichton Carbon Centre

15.55

 

Pennine PeatLIFE – ģeogrāfiski pielāgotas sfagnu reintrodukcijas tehnikas purvu atjaunošanai. Paul Leadbitter, Pennine PeatLIFE vadītājs

16.15

Purvu renaturalizācijas pieredze Latvijā un LIFE REstore veģetācijas pētījumu rezultāti. Māra Pakalne, LIFE REstore eksperte, Latvijas Universitāte, biedrība “Baltijas Krasti”

16.30

Degradētu kūdrāju ilgtspējīga izmantošana – rīks klimata pārmaiņu mazināšanai. Nerijus Zableckis, Lietuvas Dabas fonda direktors, LIFE Peat Restore

16.50

Igaunijas pieredze un izaicinājumi kūdrāju atjaunošanā un izmantošanā. Juri-Ott Salm, Igaunijas Dabas fonda projektu koordinators, LIFE Mires Estonia

17.10

Konferences noslēgums

 

 

 

 

* Konferences pusdienās tiks nodrošināta arī veģetāra ēdienkarte.

** Konferences programma var tikt precizēta.

 

Konferences moderators: Ansis Bogustovs

Darba valoda: latviešu un angļu valoda ar sinhrono tulkojumu

Papildu norises:

 • Stenda referātu sesijas
 • LIFE REstore kūdras ieguves ietekmēto kūdrāju datubāzes demonstrācija
 • LIFE REstore degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeļa demonstrācija
 • LIFE REstore dokumentālo īsfilmu demonstrācija
 • Kūdras pētnieka, mākslinieka Edgara Amerika kūdras mākslas instalācija
 • Projekta LIFE Peat Restore starptautiskā foto izstāde “Kūdrāju atjaunošana klimatam”

,

 

14.06.2019. (piektdiena)

IZBRAUKUMS UZ LIFE REstore IZMĒĢINĀJUMU TERITORIJĀM

Izbraukums uz LIFE REstore izmēģinājumu teritorijām, kur ieviesti degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi. Aicinām izmantot LIFE REstore nodrošināto transportu no Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Jelgavas ielā 1, Rīgā, no plkst.8.20.

8.30

Izbraukšana no Rīgas uz Jelgavas novadu

10.00

Iepazīšanās ar atbildīgas purvkopības praksi Kaigu purvā, kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumā “Laflora”

10.30

LIFE REstore kokaugu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apskate

11.30

SEG emisiju mērījumu procesa demonstrācija

12.00

Piknika veida pusdienas

12.30

LIFE REstore krūmmelleņu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apskate

13.00

Izbraukšana uz Rīgu (atgriešanās plkst.14.30)

 

LIFE REstore starptautiskā konference tiek organizēta ar Eiropas Komisijas LIFE programmas unLatvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.

 •  
 

PROJEKTA PARTNERI