Mērķis

  • Noorganizēt starptautisku LIFE REstore konferenci par degradēto kūdrāju turpmāku izmantošanu un integrētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu pārvaldību ar uzsvaru uz klimata pārmaiņu mazināšanas potenciālu.  

Rezultāts

  • Starptautiska LIFE REstore konference par degradēto kūdrāju  apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā.

LIFE RESTORE STARPTAUTISKĀ NOSLĒGUMA KONFERENCE "DEGRADĒTO KŪDRĀJU ILGTSPĒJĪGA APSAIMNIEKOŠANA UN IETEKMES UZ KLIMATA PĀRMAIŅĀM SAMAZINĀŠANA"

Laiks: 2019. gada 13.-14. jūnijs

Vieta: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas ielā 1, Rīgā

Mērķis: aktualizēt kūdrāju nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Ņemot vērā, ka Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, būtisks ir jautājums par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un radītās ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanu. Konferences galvenās tēmas:

  • dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
  • kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas;
  • ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanā.

Projekta LIFE REstore “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” mērķis ir izstrādāt degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimata aspektus. Pirmoreiz Latvijā veikti siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumi apsaimniekotos kūdrājos un izstrādāti nacionālie SEG emisiju faktori, kā arī veikta degradēto kūdrāju inventarizācija un sagatavots degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelis.

KONFERENCES IERAKSTI 

LIFE REstore konferences ieraksts LATVIEŠU valodā   LIFE REstore konferences ieraksts ANGĻU valodā
...

 

Konferences programma - lejupielādējama   Konferences tēžu krājums - lejupielādējams   Konferences FOTOGALERIJA
... ,,,

Konferences izbraukuma FOTOGALERIJAKONFERENCES PREZENTĀCIJAS
(lai lejupielādētu prezentāciju - spiest uz prezentācijas nosaukuma)

13.06.2019.

Konferences ievadsesija

1.sesija – Kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām

2.sesija – Degradētu kūdrāju apsaimniekošanas rekomendācijas

 

STENDA REFERĀTU SESIJAS REFERĀTI

LIFE RESTORE PROJEKTA STENDA REFERĀTI

CITI STENDA REFERĀTI

 

LIFE RESTORE GRĀMATA "KŪDRAS IEGUVES IETEKMĒTU TERITORIJU ATBILDĪGA APSAIMNIEKOŠANA UN ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA"

LIFE REstore konferences dalībnieki saņēma LIFE REstore projekta ietvaros sagatavoto grāmatu "Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana", kurā apkopota informācija par visiem projekta rezultātiem un secinājumiem.

Grāmatu elektroniskā formātā iespējams lejupielādēt: 

  • Latviešu valodā  - ŠEIT.
  • Angļu valodā  - ŠEIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE RESTORE DOKUMENTĀLO FILMU DEMONSTRĀCIJA

 

 

IZBRAUKUMS UZ LIFE REstore IZMĒĢINĀJUMU TERITORIJĀM  

Konferences otrajā dienā - 14.06.2019. - norisinājās izbraukums uz LIFE REstore izmēģinājumu teritorijām, kur degradētā kūdrājā ieviesti rekultivācijas veidi. Konferences dalībnieki Jelgavas novada Kaigu purvā apmeklēja kokaugu stādījumu un krūmmelleņu stādījumu izmēģinājumu teritorijās, vēroja siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu demonstrāciju un iepazinās ar atbildīgas purvkopības praksi uzņēmumā "Laflora". 

Foto galerija pieejama - ŠEIT.

 

 

 

 

 

 

KŪDRAS MĀKSLINIEKA EDGARA AMERIKA SKULPTŪRAS ATKLĀŠANA - DĀVINĀJUMS LATVIJAS UNIVERSITĀTEI

Kūdras mākslinieks Edgars Ameriks atklāj kūdras alternatīvu lietojumu un aizsāk jaunas tradīcijas - mākslas darbu veidošanu no kūdras. LIFE REstore konferences ietvaros viņš atklāja kūdras skulptūru "Cilvēks un daba", kuru dāvināja Latvijas Universitātei. Dāvinājuma saņemšanā piedalījās arī Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO IZSTĀDE "KŪDRĀJU ATJAUNOŠANA KLIMATAM"

LIFE REstore konferences ietvaros tika izstādīta arī projekta LIFE Peat Restore starptautiskā foto izstāde "Kūdrāju atjaunošana klimatam", lai sniegtu ieskatu purvu un kūdrāju nozīmē dabā, kā arī kūdrāju pētījumos un atjaunošanas aktivitātēs piecās Eiropas valstīs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE REstore starptautiskā konference organizēta ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.


PROJEKTA PARTNERI

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.