Mērķi

  • Proaktīvi komunicēt par projekta tēmām, procesu un rezultātiem identificētajām ieinteresētajām personām un sabiedrībai. 

  • Paaugstināt sabiedrības informētību par kūdrāju nozīmi videi un ekonomikai, un to racionālu izmantošanu. 

  • Veicināt identificēto ieinteresēto personu un sabiedrības līdzdalību projekta aktivitātēs. 

Rezultāti

  • Dokumentālo filmu izveide un izplatīšana. 

  • Projekta buklets. 

  • Publikācijas, e-ziņotāji. 

  • Izdales priekšmetu izveide un izplatīšana.

  • Stenda referāti.

Projekta informatīvajos materiālos atrodama informācija par projekta mērķiem un aktivitātēm, kā arī par rezultātiem un ieguvumiem. Informatīvie materiāli veicina projektā identificēto mērķauditoriju izpratni par kūdrāju nozīmi ekoloģijā un ekonomikā, kā arī sniedz informāciju par to rekultivāciju un ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta informatīvie materiāli tiek sagatavoti un izplatīti saskaņā ar projekta Komunikācijas stratēģiju.

. . . . .

 

LIFE REstore īsfilmas        
 
 
Par LIFE REstore   Siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi apsaimniekotos kūdrājos Latvijā  

Degradēto kūdrāju inventarizācija Latvijā

         
 

 
Degradēta kūdrāja renaturalizācija jeb atgriešana dabai Laugas purvā   Degradēto kūdrāju rekultivācijas veids: Apmežošana   Degradēto kūdrāju rekultivācijas veids: sfagnu sūnu stādījumi
         

 

 

 

 

LIFE REstore kūdras ieguves ietekmēto teritoriju datubāze   Degradēto kūdrāju rekultivācijas veids: Ogulāju audzēšana - dzērvenes un krūmmellenes   Kūdras ieguves nozare Latvijā
         

 

       
LIFE REstore degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelis        
         
LIFE REstore e-ziņotājs        
         
 

 
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.1 (10/2017) 
Par LIFE REstore un tā aktualitātēm 
  LIFE REstore e-ziņotājs Nr.2 (03/2018) 
Par LIFE REstore pētītajiem izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem
  LIFE REstore e-ziņotājs Nr.3 (12/2018)
Par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā
         
   
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.4 (06/2019)
Par LIFE REstore starptautisko konferenci
  LIFE REstore e-ziņotājs Nr.5 (07/2019)
Par apsaimniekotu kūdrāju Latvijā ietekmi uz klimatu
 

LIFE REstore e-ziņotājs Nr.6 (07/2019)

Par LIFE REstore degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli

         
     
LIFE REstore e-ziņotājs Nr.7 (07/2019)
Par kūdrāju ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību
 

LIFE REstore e-ziņotājs Nr.8 (08/2019) 
Projekta LIFE REstore noslēgums

   
         
LIFE REstore publikācijas        
       
LIFE REstore: LIFE REstore novērtējis degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumus (20.05.2019.)        
         
   
         

LIFE REstore: LIFE REstore sagatavojis kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli (13.05.2019.)

  LIFE REstore: Latvija pirmā no Baltijas valstīm izstrādā nacionālos siltumnīcefekta gāzu emisiju faktorus Latvijas SEG inventarizācijas ziņojumam (05.03.2019.)   LIFE REstore: Izbūvēti inovatīvi kūdras dambji dabas lieguma "Laugas purvs" saglabāšanai ilgtermiņā (29.11.2018.)
         
   
         
LIFE REstore: Veikta Latvijas degradēto kūdrāju inventarizācija (21.09.2018.)   LIFE REstore: Bijušajos kūdras laukos notikusi lielākā sfagnu sūnu stādīšana Latvijā dabiska purva atjaunošanai (18.05.2018.)   LIFE REstore: Reālās siltumnīcefekta gāzu emisijas kūdrājos Latvijā - mazākas nekā līdz šim uzskatīts (15.02.2018.)
         
   
         
LIFE REstore zinātniskā publikācija: Improved Activity Data for Accounting Greenhouse Gas Emissions Due to Management of Wetlands,  RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2018, VOLUME 1, DOI: 10.22616/rrd.24.2018.004 (Janvāris, 2019)  

LIFE REstore zinātniskā publikācija: Conversion of an industrial cutaway peatland to a Betulacea family tree species plantation. AGRONOMY RESEARCH 2019, Volume 17 - 3. Publisher: Estonian Agricultural University.  ISSN:1406-894X.
(Maijs, 2019)

  LIFE REstore zinātniskā publikācija: Economic valuation of Ecosystem Services: a Case Study for Sustainable Management of Degraded Peatlands in Latvia. ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija. 110-113.lpp. (Jūnijs, 2019)
         
       
         
LIFE REstore zinātniskā publikācija: Sustainable Management of Peat Extraction Fields. ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija. 114-117.lpp. (Jūnijs, 2019)        
         
LIFE REstore buklets        
     
Buklets latviešu valodā   Buklets angļu valodā    
         
LIFE REstore stenda referāti        
       

Kā samazināt degradēto kūdrāju ietekmi uz klimatu? 

Zaļās ekonomikas forums "Green Expo 2018" Ķīpsalas izstāžu centrā (21.11.2018.)

       
   

Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu (20.-22.09.2016.), uz Lielbritāniju (3.-8.10.2016.), uz Somiju (14.-18.05.2017.)

 

"Ķemeru tīrelis - projekta LIFE REstore izmēģinājumu teritorija degradēta kūdrāja renaturalizācijai"

Zinātniski - praktiskā konference "Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20" (20.10.2017.)

 

LIFE REstore stends Baltijas Kūdras forumā 2017 

(13.-14.09.2017.)

         
         
LIFE REstore publicitāte medijos        
       
Laikraksta "Diena" rubrika "Dabas diena": Pētījums par SEG emisijām (13.03.2019.)        
         
   
Laikraksts Dienas Bizness: Latvijas zelts eksportā (30.04.2019.)   Krimuldas Novada Ziņas (Krimuldas novada pašvaldības drukāts izdevums): Dabas aizsardzības pārvalde izbūvē inovatīvus kūdras dambjus dabas lieguma "Laugas purvs" saglabāšanai ilgtermiņā (Decembris, 2018)   Latvijas Radio/ Latvijas sabiedrisko mediju portāls www.lsm.lv: Laugas purvā izbūvēti inovatīvi kūdras dambji ūdens līmeņa augstuma regulēšanai (07.12.2018.)
         
   
www.krimulda.lv: Dabas aizsardzības pārvalde izbūvē inovatīvus kūdras dambjus dabas lieguma “Laugas purvs” saglabāšanai ilgtermiņā (29.11.2018.)   www.limbazi.lv: Dabas aizsardzības pārvalde izbūvē inovatīvus kūdras dambjus dabas lieguma "Laugas purvs" saglabāšanai ilgtermiņā (29.11.2018.)   Dabas diena: Uzlabo purvu ekosistēmu (05.12.2018.)
         
   
Diena.lv: Purva vietā - kokaudžu stādījumi (14.10.2018.)   Latvijas Televīzijas raidījums "Izziņas impulss": Par degradētu kūdrāju rekultivāciju (10.10.2018.)   Latvijas sabiedrisko mediju portāls www.lsm.lv: Trešdaļa kūdras ieguves vietu pēc izmantošnas palikušas degradētas (21.09.2018.)
         
   
TVnet.lv: DAP: Latvijā 36% no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām ir degradēti kūdrāji (21.09.2018.)   www.la.lv: Saskaitīti visi degradētie Latvijas kūdrāji. Ko tālāk? (21.09.2018.)   www.lvportals.lv: Veikta Latvijas degradēto kūdrāju inventarizācija (21.09.2018.)
         
   
Latvijas Radio 1 raidījums "Zināmais nezināmajā": Purvu stādīšana Ķemeros (12.07.2018.)   Dabas Diena: Vecā vietā iestāda jaunu purvu (20.06.2018.)   Meža avīze: Unikālā pasākumā pirmo reizi stāda purvu (13.06.2018.)
         
   
Diena: Mēra kūdrāju emisijas (05.06.2018.)   Vides Vēstis: Sfagnu stādīšanas talka Ķemeros (Jūnijs, 2018.)   Neatkarīgās Tukuma ziņas: Iedot purvam otro elpu (29.05.2018.)
         
   
Zemgales ziņas: Lai atjaunotu izstrādātos kūdras laukus, purvā stāda sūnas (24.05.2018.)   Radio SWH Vides jaunumi: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (23.05.2018.)   Latvijas Radio: Dabas eksperti degradēta kūdrāja teritorijā veic purva stādīšanas eksperimentu (21.05.2018.)
         
   
TV3 ziņas: Pirmo reizi Latvijas purvos lielā platībā stāda sūnas šādi atjauno bijušos kūdras laukus (18.02.2018.)   LNT ziņas: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi tiek stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (18.05.2018.)   Latvijas Radio 1: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (18.05.2018.)
         
   

Latvijas Radio 2 Novadu ziņas: Bijušajos kūdras izstrādes laukos Ķemeru Nacionālajā parkā lielā platībā stādīs sūnas (18.05.2018.)   Diena.lv: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (18.05.2018.)   Zemgales Ziņas: Bijušajos kūdras izstrādes laukos stāda sūnas (foto) (18.05.2018.)
         
   
Kurzemes radio: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (18.05.2018.)   Rietumu Radio: Latvijas kūdrājos konstatēti zemāki siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomi nekā līdz šim uzskatīts (16.02.2018.)   Latvijas sabiedrisko mediju portāls www.lsm.lv: Siltumnīcefekta gāzu emisijas Latvijas kūdrājos - mazākas nekā līdz šim uzskatīts (15.02.2018.)
         
   
Sižets Latvijas Radio par LIFE REstore veiktajiem SEG emisiju mērījumiem degradētos kūdrājos (25.01.2018.)   LIFE REstore vadītāja K.Pabērza intervija radio "Star FM" raidījumā "Zaļā ceturtdiena" (12.10.2017.)   Sižets LTV raidījumā "Vides fakti" (06.02.2017.)
         
    ...  
Tvnet/Apollo: Latvijas kūdras purvus gaida pamatīga izvērtēšana (13.01.2017.)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.