Mērķi

  • Veicināt pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu ekspertiem, izmantojot strukturētu konsultāciju un mijiedarbības procesu. 

  • Izveidot labās prakses piemēru, kā arī to praktiskās ieviešanas pieredzes apkopojumu,  ko adaptēt Latvijas situācijai.   

Rezultāti

  • Ieviestas sadarbības (tīklošanās) aktivitātes.

  • Organizētas pieredzes apmaiņas vizītes.

Aktivitātes laikā notiek tīklošanās (networking) ar ārvalstu mitrāju ekspertiem un zinātniekiem, kā arī notiek izpēte par līdzīgiem, Eiropā nesen veiktiem projektiem, lai apgūtu un izvērtētu metodiku un tās iespējamo pielietošanu LIFE REstore projekta ietvaros.

 

PIEREDZES APMAIŅAS VIZĪTES ...  
     
 

LIFE VIVAGRASS starptautiskā noslēguma konference Viļņā, Lietuvā, kur prezentēts LIFE REstore veiktais degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Laugas purvā

27.-28.02.2019.

Fotogalerija

Prezentācija: Assessment of Ecosystem Services on National Scale. Latvia. 

     
 

LIFE programmas Latvijas projektu pieredzes apmaiņas pasākums Ķemeros ar izbraukumu uz projekta LIFE HYDROPLAN izmēģinājumu teritoriju

31.08.2018.

Fotogralerija

Prezentācija: LIFE REstore - Ieteikumi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā

     
 

LIFE programmas Baltijas projektu pieredzes apmaiņa Pērnavā, projekta LIFE URBANCOWS teritorijas apmeklējums

28.-29.09.2017.

Fotogalerija

Prezentācija: LIFE REstore - Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvija

     
 

LIFE programmas Latvijas projektu pieredzes apmaiņa Rīgā

23.08.2017.

Fotogalerija

Prezentācija: LIFE REstore - Ieteikumi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā

     
 

Projekta pieredzes apmaiņa Somijā

14.-18.05.2017.

Fotogalerija

Prezentācijas: 

     
 

Projekta pieredzes apmaiņa Lielbritānijā

3.-8.10.2016.

Fotogalerija

Stenda referāts: Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia - LIFE REstore (Dabas aizsardzības pārvalde)

     
 

Projekta pieredzes apmaiņa Lietuvā

20.-22.09.2016.

Fotogalerija

Stenda referāts: Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia - LIFE REstore (Dabas aizsardzības pārvalde)