Lai papildinātu zināšanas un iepazītu ārvalstu kolēģu pieredzi kūdrāju rekultivācijas un siltumnīcefekta gāzu (SEG) datu analizēšanas jomā, šī gada 14.- 18. maijā projekta LIFE REstore pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Biedrības ‘’Baltijas Krasti’’ un LVMI ‘’Silava’’ devās vizītē uz Somiju, kur Eiropas Komisijas LIFE programmas ietvaros tiek ieviesti vairāki projekti, kuru mērķis ir vērsts uz mitrāju ekosistēmu atjaunošanu un SEG emisiju modelēšanas attīstīšanu.

Prezentējot LIFE REstore norisi un aktualitātes, projekta komandas pārstāvji piedalījās divos pieredzes apmaiņas semināros – Somijas Dabas resursu institūtā, kas atrodas Oulu universitātē, un Somijas Meteoroloģijas institūtā, Helsinkos. Šeit tika gūta vērtīga pieredze un jaunas zināšanas no somu kolēģu puses, kas iepazīstināja ar aktivitātēm un rezultātiem LIFE programmas projektos ‘’LIFE PeatLandUse’’, ‘’LIFE FRESHABIT’’ un ‘’LIFE MONIMET’’. Ļoti vērtīgas zināšanas tika gūtas, iepazīstot somu kolēģu pieredzi SEG emisiju modelēšanā, kur tiek izmantoti gan ilglaicīgos mērījumos iegūtie rezultāti, gan dažādi klimata dati.

Sadarbībā ar Somijas valsts uzņēmumu ‘’Wildlife Finland Metsähallitus’’, projekta LIFE REstore komandai bija iespēja apmeklēt vairākus rekultivētus kūdrājus, kas atjaunoti ‘’BorealPeatLand LIFE’’ projekta ietvaros un kas atrodas Somijas nacionālo parku, Salamajärvi un Pyhä-Häkki, teritorijās. LIFE REstore komandai bija iespēja redzēt dažādu kūdras aizsprostu veidus, kuru izbūve tika veikta gan pirms vairākām desmitgadēm, gan salīdzinoši nesen – pirms trīs gadiem. Šī bija iespēja izzināt un vērot, kā ir noritējusi purvam raksturīgās veģetācijas un arī visas purva ekosistēmas atjaunošanās, kas ietver gan putnu daudzveidības palielināšanos, gan arī, piemēram, veiksmīgu ziemeļbriežu reintrodukciju un to populācijas pieaugumu Salamajärvi Nacionālajā parkā. Tāpat Latvijas ekspertiem bija iespēja iepazīt dažādas pieejas purva hidroloģiskā režīma atjaunošanā.

Vizītes noslēgumā LIFE REstore pārstāvji ar gandarījumu atzīmēja, ka ir guvuši vērtīgas zināšanas no somu kolēģu paveiktā darba, un šī pieredze tiks izmantota kūdrāju rekultivācijā un SEG emisiju analīzē arī LIFE REstore projektā.

Prezentācijas: šeit