Mērķi

  • Veikt projekta darbību ietekmes monitoringu projekta ieviešanas panākumu novērtējumam. 

  • Novērtēt projekta darbību identificētās ietekmes, lai noteiktu, vai projekta darbības nodrošinājušas mērķu sasniegšanu. 

  • Savlaicīgi identificēt riskus, kas saistīti ar kādu no projekta darbībām vai projektu kopumā.  

Rezultāti