Mērķi

  • Veikt projekta darbību ietekmes monitoringu projekta ieviešanas panākumu novērtējumam. 

  • Novērtēt projekta darbību identificētās ietekmes, lai noteiktu, vai projekta darbības nodrošinājušas mērķu sasniegšanu. 

  • Savlaicīgi identificēt riskus, kas saistīti ar kādu no projekta darbībām vai projektu kopumā.  

Rezultāti

  • Projekta sociālekonomiskās ietekmes novērtējuma plāns. 

  • Projekta sociālekonomiskās ietekmes uz vietējo ekonomiku un iedzīvotājiem sākotnējais ziņojums.

  • Projekta sociālekonomiskās ietekmes uz vietējo ekonomiku un iedzīvotājiem gala ziņojums.