Projekta LIFE REstore ietvaros izdota grāmata "Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana", kurā apkopota inoformācija par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju apsaimniekošanu Latvijā, apskatot tādus būtiskus aspektus kā kūdrāju turpmāku izmantošanu pēc kūdras ieguves un Latvijas apstākļiem piemērotos rekultivācijas veidus, kūdrāju ietekmi uz klimata pārmaiņām,tās mazināšanas iespējas un klimata politikas tiesisko regulējumu, kā arī kūdrāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumus un to ekonomisko vērtību. Grāmatā apkopota informācija par visām projekta aktivitātēm, pētījumiem, mērījumiem un rezultātiem.LIFE REstore grāmata pieejama latviešu un angļu valodā, drukātā un elektroniskā formātā.d

d

d

GRĀMATA LATVIEŠU VALODĀ GRĀMATA ANGĻU VALODĀ
.....

LIFE REstore grāmatu drukātā formātā iespējams saņemt klātienē Dabas aizsardzības pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā. Savukārt, lai vienotos par iespiestās grāmatas saņemšanu pa pastu, lūgums rakstīt uz e-pastuinfo@baltijaskrasti.lv.

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 30. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas: restore.daba.gov.lv.