• Dabas aizsardzības pārvalde īsteno projektu par degradētu kūdrāju ilgtspējīgu izmantošanu


  Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar partneriem uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas projekta „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (turpmāk tekstā- LIFE REstore) īstenošanu, un 2016.gada 26.maijā Siguldā pirmajā Uzraudzības grupas sanāksmē kūdras izstrādes un purvu apsaimniekošanas jomas organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar tā mērķiem, uzdevumiem un plānotajām aktivitātēm.

  Projekta LIFE REstore galvenais mērķis ir izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu atbildīgai degradēto kūdrāju teritoriju apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai Latvijā. Turpmāko gadu laikā paredzēts veikt degradēto kūdrāju inventarizāciju un izveidot datu bāzi, aprobēt degradēto kūdrāju siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju uzskaites metodoloģiju, kas balstīta uz lauku pētījumiem un ir saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) starpvalstu ekspertu grupas klimata pārmaiņu (IPCC) pamatnostādnēm par SEG emisiju uzskaiti, izstrādāt un demonstrācijas teritorijās pārbaudīt degradēto kūdrāju teritoriju atkārtotas izmantošanas optimizācijas modeli, tādējādi atbalstot nozaru politikas veidotājus ar stratēģisku pamatu degradēto kūdrāju ilgtspējīgas izmantošanas pieeju īstenošanai un ieviešanai nacionālajos plānošanas dokumentos.

  Sandra Bērziņa, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore: “Dabas aizsardzības pārvaldes misija ir rūpēties par dabas daudzveidības saglabāšanu. Ar šo projektu vēršam uzmanību degradētajiem kūdrājiem jeb kūdras laukiem. Izstrādājot šo teritoriju pārvaldības pamatprincipus, projekta izaicinājums ir rast balansu starp bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas, ekonomiskās izaugsmes un SEG emisiju samazinājuma virzieniem, tādēļ arī šajā projektā Pārvalde izmantos ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju. Tā kā sekmīgi projekta rezultāti, radīto produktu uzturēšana un pilnvērtīga izmantošana turpmākajā darbā lielā mērā atkarīga no vairāku nozaru koordinētas rīcības un iesaistīto institūciju sadarbības, tādēļ jau projekta īstenošanā – projekta Uzraudzības grupā – esam aicinājuši piedalīties gan nozaru ministriju, gan iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju, gan nozares asociācijas pārstāvjus”.
  Projekta LIFE REstore Uzraudzības grupu veido deleģētie pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra", Latvijas vides aizsardzības fonda, Valsts vides dienesta, Latvijas Kūdras asociācijas, AS „Latvijas Valsts meži”, SIA „Rīgas meži” un Dabas aizsardzības pārvaldes. Uzraudzības grupas uzdevums būs uzraudzīt projekta ieviešanas gaitu, konsultēt projekta vadības grupu stratēģiskos jautājumos un izskatīt projekta īstenotāju sniegto informāciju par projekta ieviešanas gaitu, progresu un rezultātiem.
  Eiropas Savienības LIFE programmas projektu „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju. Projekta kopējais budžets ir 1 828318 EUR, no kuriem 1 096990 EUR ir Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums, 554288 EUR ir Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, un 177040 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Latvijā no 2015.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.
 • Saistītās ziņas:


 • Notiks LIFE REstore Uzraudzības grupas sanāksme

  2019. gada 30. maijā, Dabas aizsardzibas pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā, "Meža mājā", Ķemeros, Jūrmalā, norisināsies projekta LIFE REstore "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" piektā Uzraudzības grupas sanāksme, kurā projek...
 • Notiks LIFE REstore Uzraudzības grupas sanāksme

  2018. gada 13. novembrī, Dabas aizsardzibas pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā,norisināsies projekta LIFE REstore "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" ceturtā Uzraudzības grupas sanāksme, kurā projekta eksperti informēs par LIFE REstore progresu un...
 • Notiks tematiskās darba grupas par degradētu kūdrāju apsaimniekošanas optimizācijas modeļa izstrādi

  2018. gada 6. jūlijā plkst. 10.00 un 12. jūlijā plkst. 14.00, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25, Rīga) norisināsies projekta LIFE REstore “Degradētu purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” organizētās tematiskās darba grupas...
 • Notiks LIFE REstore projekta Uzraudzības grupas sanāksme

  2018. gada 21. maijā Dabas aizsardzības pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā, plkst.11.00 norisināsies projekta LIFE REstore “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” trešā Uzraudzības grupas sanāksme. Pēc tās būs iespēja apmeklēt vienu no LIFE REstor...
 • Eiropas Komisija iepazīstas ar LIFE REstore progresu

  Lai iepazītos ar projekta LIFE REstore progresu un apmeklētu vienu no projekta izmēģinājumu teritorijām - Kaigu purvu, no 9. līdz 10.oktobrim projektā LIFE REstore viesojās Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME), kas...
 • Notikusi projekta uzraudzības grupas otrā sanāksme

  Šī gada 12. aprīlī Siguldā, Dabas aizsardzības pārvaldē notika projekta LIFE REstore uzraudzības grupas otrā sanāksme, kurā projekta vadītāji un partneri informēja uzraudzības grupas dalībniekus par projekta progresu kopš 2016. gada maija, kā arī par turpmāk plānotajiem darbiem.Sanāksmē pieda...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.