• Uzsāk īsfilmu veidošanu par degradētu kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu


  LIFE REstore ietvaros uzsākta desmit dokumentālu īsfilmu izveide par degradētu kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kas ikvienam interesentam saprotamā veidā skaidros degradētu kūdrāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumus, degradētu kūdrāju ietekmi uz klimatu, ilgtspējīgas apsaimniekošanas nepieciešamību un projekta rezultātu nozīmīgumu valstij.

  Plānots veidot desmit trīs minūšu garas īsfilmas, kas būs brīvi pieejamas LIFE REstore mājaslapā restore.daba.gov.lv. Īsfilmu tapšanā piedalās projekta eksperti, notiek izbraukumi uz projekta izmēģinājumu teritorijām, kā arī intervijas ar LIFE REstore sadarbības partneriem. Īsfilmas paredzēts sagatavot līdz 2019. gada jūnijam.

  Plānots sagatavot īsfilmas par šādām tēmām:

  1. Par projektu LIFE REstore un tā rezultātu nozīmīgumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējdarbībai;
  2. Par LIFE REstore veikto degradētu kūdrāju inventarizāciju Latvijā un datu izmantojamību;
  3. Par degradētu kūdrāju rekultivācijas veidu – renaturalizāciju un sfagnu stādīšanu – projekta izmēģinājumu teritorijā Ķemeru Nacionālajā parkā;
  4. Par projekta izmēģinājumu teritoriju Laugas purvā – dabas lieguma “Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādi un degradētu kūdrāju rekultivāciju, veidojot kūdras aizsprostus un stabilizējot hidroloģisko režīmu;
  5. Par kūdrāju sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem un LIFE REstore veikto ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu;
  6. Par degradētu kūdrāju rekultivācijas veidu – apmežošanu un LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā ar kokaugu stādījumiem;
  7. Par degradētu kūdrāju rekultivācijas veidu – ogulāju un mētrāju audzēšanu – LIFE REstore izmēģinājumu teritorijas Kaigu un Kaudzīšu purvā;
  8. Par kūdras ieguves nozari Latvijā un tās ilgtspējīgu attīstību;
  9. Par degradētu kūdrāju ietekmi uz klimatu un LIFE REstore veiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos;
  10. Par LIFE REstore izstrādāto lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentu – teritoriju turpmākas izmantošanas plānošanas optimizācijas modeli un rekomendācijām degradētu kūdrāju apsaimniekošanai.

  Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību "Baltijas krasti" ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

  Informāciju sagatavoja:
  Anda Zālmane
  Dabas aizsardzbības pārvaldes
  Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 26539348, anda.zalmane@daba.gov.lv

 • Fotogalerija:

  Saistītās ziņas:


 • LIFE REstore īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā

  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā, ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijaNatura 2000)saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo pur...
 • Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā

  Iznācis LIFE REstore trešais e-ziņotājs par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā un publiski pieejamo degradēto kūdrāju datu bāzi. E-ziņotājs pieejams –ŠEIT.LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas bijušo kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas plānošanai, līdzsvarojot e...
 • LIFE REstore eksperti Latvijas Radio stāsta par purvu nozīmi un rekultivāciju pēc kūdras ieguves

  2018. gada 12. jūlijā LIFE REstore eksperti viesojās Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmajā", kur stāstīja par purvu nozīmi dabā, kūdras ieguves nozari Latvijā un bijušo kūdras ieguves lauku turpmāku izmantošanu, ko analizē projekts LIFE REstore. Sarunā piedalījās LIFE REstore pro...
 • Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem

  Iznācis LIFE REstore otrais e-ziņotājs par projektā pētītajiem izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem. E-ziņotājs pieejams – ŠEIT. LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas izstrādātu kūdras lauku atkārtotas izmantošanas plānošanai, līdzsvarojot ekoloģiskos, ekonomisko...
 • Sižets Latvijas Radio par LIFE REstore veikto SEG emisiju mērījumu pirmā gada rezultātiem

  2018. gada 25. janvārī Latvijas Radio sagatavoja sižetu par projekta LIFE REstore pirmajiem secinājumiem, veicot siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumus degradētos kūdrājos Latvijā, un rekomendāciju izstrādi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Sižetu var noklausīties – ŠEIT....
 • Sagatavots LIFE REstore e-ziņotājs par projektu un tā aktualitātēm

  Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, izstrādāts un izplatīts pirmais projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletter. Tajā ietverta informācija par projekta aktualitāti un tā nozīmīgumu valst...
 • Raidījuma Vides Fakti sižets par mitrāju nozīmi un REstore projektu

  6. februārī Ķemeru tīrelī kopā ar LIFE REstore projekta ekspertiem tika filmēts videosižets raidījumam ''Vides fakti''. Videosižets pieejams portāla ''Latvijas sabiedriskie mediji'' arhīvā.Skaties to un uzzini vairāk par mitrāju nozīmi, par siltumnīcefekta gāzu emisij...
 • Pasaules mitrāju diena un REstore projekts raidījumā Vides Fakti

  Februāra sākums iezīmē kādu būtisku notikumu dabas aizsardzības vēsturē. Tā ir Pasaules mitrāju diena, kas tiek atzīmēta 2. februārī kopš Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas parakstīšanas 1971. gadā Irānas pilsētā Ramsārē.Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kā...

 • PROJEKTA PARTNERI