Mērķis

  • Izstrādāt rokasgrāmatu "Metodika degradēto kūdrāju teritoriju turpmākai izmantošanai Latvijā", kas piedāvās apkopojumu par visu projekta laikā iegūto informāciju un izstrādātajām pieejām. 

Rezultāts

  • Izstrādāta un izplatīta rokasgrāmata "Metodika degradēto kūdrāju turpmākai izmantošanai Latvijā".