Mērķis

  • Izstrādāt rokasgrāmatu "Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana", kas piedāvās apkopojumu par visu projekta laikā iegūto informāciju un izstrādātajām pieejām. 

Rezultāts

  • Izstrādāta un izplatīta rokasgrāmata "Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana".

Grāmata LATVIEŠU VALODĀ ... Grāmata ANGĻU VALODĀ