Mērķi

  • Uzlabot finanšu un citu valsts un pašvaldību instrumentu piemērošanu ilgtspējīgai kūdrāju apsaimniekošanai.   

  • Atvieglot lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesu zemes izmantošanas plānošanā.  

  • Izveidot rekomendācijas piemērotāko degradētu kūdrāju apsaimniekošanas veidu izvēlei. 

Rezultāts

  • LIFE Rekomendācijas daudzfunkcionālā atbalsta rīka piemērošanai degradēto teritoriju apsaimniekošanai un turpmākai izmantošanai.