Mērķi

  • Noteikt teritorijas, kur ieviest kūdrāju atkārtotas izmantošanas optimizācijas modeli, saskaņā ar izvēlētajiem zemes izmantošanas scenārijiem. 

  • Veikt bioloģiskos un biotopu pētījumus, lai iegūtu datus optimizācijas modeļa ieviešanai un testēšanai. 

  • Veikt hidro-ģeoloģiskos pētījumus, lai izstrādātu plānoto hidroloģiskā režīma izmaiņu 3D modeli  

Rezultāti