Mērķi

  • Iegūt precīzu informāciju par degradēto kūdrāju platībām un to ekosistēmām. 

  • Sakārtot teritorijas prioritārā secībā atbilstoši to potenciālam mazināt klimata izmaiņas. 

  • Prioritārā secībā sakārtot ekosistēmas un to pakalpojumus, kā arī galveno problēmjautājumu identificēšana, sevišķi attiecībā uz sinerģiju un izsvērumu starp ekosistēmu pakalpojumiem, starp ekosistēmu pakalpojumiem un citām ekosistēmu funkcijām, un starp ekosistēmu pakalpojumiem un zemes izmantošanas veidu. 

  • Izstrādāt kartes, kas var tikt izmantotas plānošanas nolūkiem un  lietotas kā komunikācijas līdzeklis, lai uzsāktu diskusijas ar ieinteresētajām personām. 

  • Izstrādāt ilustratīvus scenārijus, lai parādītu, ka dažādi faktori var ietekmēt noteiktu bioloģiskās daudzveidības elementu. 

Rezultāti