Mērķi

  • Nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu saskaņā ar likumdošanas prasībām un normatīvajiem aktiem. 

  • Izpētīt izvēlēto teritoriju atkārtotas izmantošanas scenāriju tehnisko izpildi. 

Rezultāti

Papildu informācija