No 7. līdz 10. jūnijam, LIFE programmas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (turpmāk tekstā – LIFE REstore) un LIFE+ projekta "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" (turpmāk tekstā – LIFE...