• LIFE REstore īsfilma par kokaudžu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā


  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par vienu no Latvijas apstākļiem piemērotajiem kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidiem pēc kūdras ieguves – kokaudžu stādījumiem biomasas ražošanai.

  LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus - degradētu kūdrāju iespējamos turpmākas izmantošanas veidus pēc kūdras ieguves, kas piemēroti Latvijas apstākļiem un ļaus sabalansēt vides, klimata un ekonomiskos aspektus. Daļa no šiem rekultivācijas veidiem ieviesti un tiek pārbaudīti piecās LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās.

  Filmā "Apmežošana - bijušo kūdras ieguves lauku turpmāka izmantošana" stāstīts par LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju Kaigu purvā, kur sadarbībā ar SIA “Laflora” 9 ha platībā ierīkoti kokaudžu stādījumi izstrādātā kūdras laukā. Tur sastādīti vairāk nekā 6 tūkstoši četru sugu koku stādi (bērzs, priede, melnalksnis un īpaši kūdrājiem piemērota papele) dažādās kombinācijās izmēģinājumu teritorijas laukumos, kur augsne ielabota ar atšķirīgām bioloģiskā mēslojuma – koksnes pelnu – devām. Rezultāti ļaus noteikt efektīvākās koku sugas un to kombinācijas Latvijas apstākļiem, kuras pēc iespējas īsākā laikā sniedz lielāko izaudzētās koksnes apjomu, nodrošinot ekonomiskus ieguvumus degradētu kūdrāju īpašniekiem, kā arī ļaus uz zinātniska pētījuma pamata noteikt optimālo mēslojuma koncentrāciju, kas nepieciešama katrai koku sugai un to kombinācijām, lai ražotu koksnes biomasu kūdrājos.

  Ar ieviestajiem degradētu kūdrāju rekultivācijas veidiem LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās iespējams iepazīties – ŠEIT.

  Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību "Baltijas krasti" ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

  Informāciju sagatavoja:
  Anda Zālmane
  Dabas aizsardzbības pārvaldes
  Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 26539348, anda.zalmane@daba.gov.lv
 • Saistītās ziņas:


 • LIFE REstore īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā

  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā, ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijaNatura 2000)saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo pur...
 • LIFE REstore par inovatīvo kūdras dambju būvniecību Laugas purvā stāsta Latvijas Radio

  2018. gada 7. decembrī - LIFE REstore par degradētu kūdrāju inventarizācijas rezultātiem Latvijā, inovatīviem risinājumiem to apsaimniekošanā un LIFE REstore rekomendācijām bijušo kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai izmantošanai nākotnē stāstīja Latvijas Radio.....
 • Izbūvēti inovatīvi kūdras dambji dabas lieguma “Laugas purvs” saglabāšanai ilgtermiņā

  Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija Natura 2000) saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo purva biotopu atjaunošanos vairāk nekā 300 ha platībā, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta LIFE REstore ietvaros uz vēsturiski izve...
 • LIFE REstore īsfilma par sfagnu sūnu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidu pēc kūdras ieguves – renaturalizāciju jeb atgriešanu dabai, veicot īpašu purva sūnu - sfagnu - stādījumus. LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus – degradētu kūdrāju iespēj...
 • Turpinās sfagnu sūnu stādījumu eksperimenti LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Ķemeru nacionālajā parkā

  Piektdien, 2018. gada 7. septembrī, LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā bijušajos kūdras ieguves laukos Ķemeru nacionālajā parkā tika turpināti sfagnu sūnu stādījumu eksperimenti – ierīkots terases veida sfagnu stādījumu laukums.LIFE REstore veic īpašu purvam raksturīgu sūnu jeb sfagnu stādīš...
 • Bijušajos kūdras laukos notikusi lielākā sfagnu sūnu stādīšana Latvijā dabiska purva atjaunošanai

  Ķemeru Nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos, kas uzskatāma par degradēta kūdrāja teritoriju, 18. maijā ar 62 talcinieku palīdzību sastādīti vairāk nekā 2200 kg sfagnu sūnu apmēram 4500 m2 platībā. Sfagnu sūnu stādīšana tik lielā teritorijā Latvijā norisinājās pirmo reizi – to proj...
 • LIFE REstore eksperti gatavojas sfagnu sūnu reintrodukcijas scenārija ieviešanai

  LIFE REstore eksperti apsekojuši Drabiņu purvu, kur tiks iegūts stādāmais materiāls – sfagnu sūnas un purva augi – laiprojekta izmēģinājumu teritorijā – bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī – īstenotu renaturalizācijas scenāriju ar sfagnu stādīšanu. Drabiņu p...
 • Pieredzes apmaiņa purva augu reintrodukcijā izstrādātos kūdras laukos

  2017. gada 29. augustā projekta LIFE REstore eksperti apmeklēja Ķeviešu purvu Mālpils novadā, kur klātienē novērtēja sfagnu sūnu audzēšanu izstrādātā kūdras laukā blakus aktīvām kūdras ieguves teritorijām.Sfagni, purva veģetācijai raksturīgas sūnas,stādīti uz tumšās kūdras - uz apmēram 0,1 m bieza k...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.