• Apstiprināts dabas lieguma Laugas purvs dabas aizsardzības plāns


  Šī gada 22. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi un saskaņojusi projekta LIFE REstore ietvaros izstrādāto dabas lieguma “Laugas purvs'' dabas aizsardzības plānu 2017.- 2029. gadam.

  Īpaši aizsargājama dabas teritorija, dabas liegums „Laugas purvs”, ir dibināts 1999. gadā īpaši aizsargājamo putnu sugu un purva biotopu aizsardzībai, un tas ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā.

  Dabas lieguma lielāko daļu veido izcilas kvalitātes augstais purvs ar diviem lielākiem purva ezeriem - Višezeru un Lodes ezeru, kā arī lielu daudzumu mazāku distrofo purva ezeriņu. Īpaša dabas vērtība ir purva upīte, kas sākas purva austrumu daļā pie Niserdzelvēm, līkumo pa purvu, brīžiem pazūdot zem kūdras slāņa un caurtek Višezeru. Dabas liegumā konstatētas 35 Latvijas īpaši aizsargājamās sugas un 12 Eiropas Padomes Biotopu Direktīvas pielikumos iekļautās sugas.

  Dabas lieguma centrālais struktūrelements jeb sirds ir Višezers. Pēc meliorācijas sistēmas izveides un kūdras izstrādes uzsākšanas pagājušā gadsimta 60-tajos gados Višezera ūdens līmenis ir bijis pazemināts par 1,3 m. Šis faktors ir ietekmējis dabisko neskarta ezera struktūru. Višezera krasti sākuši pazemināties, nosusināties un mineralizēties. Purva biotopos Višezera apkārtnē kūdras virsma ir mineralizējusies un sablīvējusies. Meliorācijas rezultātā izveidojušies apstākļi ir radījuši būtiskus traucējumus gan Višezera, gan visa Laugas purva ekosistēmas dabiskajā attīstībā. Sākot no 2000. gada pakāpeniski vairāku gadu laikā ir izveidoti 5 dažāda izmēra kūdras un koka aizsprosti ārpus lieguma teritorijas, pie lieguma robežas, kas aiztur ūdeni purvā un paaugstina Višezera ūdens līmeni.

  Vēsturiski veiktās purva hidroloģiskā režīma izmaiņas ir galvenais dabas vērtību ietekmējošais faktors Laugas purvā, kas ietekmē gan Višezera ūdens līmeni, gan tam piegulošos purva biotopus, kā arī jau esošo aizsprostu stabilitāti nākotnē.

  Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā ir sagatavoti teritorijas apsaimniekošanas mērķi un pasākumi, kas vērsti uz purva hidroloģiskā režīma atjaunošanu un Višezera hidroloģiskā režīma stabilizāciju. Īstenojot šos abus pasākumus kompleksi, tiks nodrošināta dabiska purva biotopu atjaunošanās 97,2 ha platībā, kā arī Višezera pašreizējā ūdens līmeņa stabilizācija ilgtermiņā, kas veicinās piemērotu biotopu saglabāšanu Putnu Direktīvas I pielikuma putnu sugām.

  Dabas lieguma “Laugas purvs'' dabas aizsardzības plāns ir pirmais šāda veida plāns Latvijā, kura izstrādē ir veikts ekosistēmu pakalpojumu novērtējums.

  Dabas lieguma “Laugas purvs'' dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts aktivitātes A6 ''Dabas aizsardzības plāna un tehnisko risinājumu izstrāde'' ietvaros.

  Dabas lieguma “Laugas purvs'' dabas aizsardzības plāns pieejams: šeit

 • Saistītās ziņas:


 • Noslēdzas dabas lieguma ‘’Laugas purvs’’ dabas aizsardzības plāna izstrāde

  2017. gada 10. aprīlī Bīriņu Sabiedriskajā centrā notika dabas lieguma “Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēdzošā sanāksme.Klātesošie uzraudzības grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar pārskatu par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas n...
 • Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai

  2017. gada 24. februārī plkst. 15:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas lieguma Laugas purvs dabas aizsardzības plānu.Ar dabas aizsardzības plānu no 20.februāra var iepazīties Vidrižu pagasta pārvaldē, „Liepas", G...
 • 24. februārī notiks sabiedriskā apspriešana dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plānam

  2017. gada 24. februārī plkst. 15:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notiks Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plānu.Dabas liegums, Natura 2000 teritorija, „Laugas purvs” atrodas Limbažu novada Vid...
 • Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

  2017. gada 20. janvārī Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notika dabas lieguma ''Laugas purvs'' dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme. Sanāksmes laikā uzraudzības grupa tika iepazīstināta ar dabas aizsardzības plāna aktuālo redakcij...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.