• Noslēdzas dabas lieguma ‘’Laugas purvs’’ dabas aizsardzības plāna izstrāde


  2017. gada 10. aprīlī Bīriņu Sabiedriskajā centrā notika dabas lieguma “Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēdzošā sanāksme.

  Klātesošie uzraudzības grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar pārskatu par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas norisi un saņemtajiem komentāriem, kā arī pašvaldību atzinumiem.

  Īpaši aizsargājama dabas teritorija, Natura 2000 teritorija, dabas liegums „Laugas purvs” ir dibināts 1999. gadā īpaši aizsargājamo putnu sugu un purva biotopu aizsardzībai. Dabas liegums atrodas Vidzemes ziemeļrietumos, Limbažu novada Vidrižu pagastā un Krimuldas novada Lēdurgas pagastā, un aizņem 740 ha lielu platību. Lielāko daļu no dabas lieguma teritorijas aizņem Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie purva biotopi – 627 ha jeb 84,7 %. Īpaši aizsargājamie meža biotopi aizņem 86,3 ha jeb 11,6 %, savukārt saldūdens biotopi – 23,8 ha jeb 3,2 %. Šie biotopa veidi nodrošina nepieciešamo dzīves vidi tipiskajām purva ekosistēmas augu sugām, kā arī retām un īpaši aizsargājamām putnu sugām. Kopumā teritorijā konstatēti 4 Eiropas nozīmes purvu, 2 meža un 2 saldūdens biotopi. Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā, 2016. gadā, papildus dabas liegumā ietilpstošo dabas vērtību apzināšanai, tika uzkartēti Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi, kas robežojas ar dabas liegumu un ietilpst vienotā Laugas purva ekosistēmā. Saskaņā ar plānu, teritorijai ir definēti sekojoši ilgtermiņa saglabāšanas mērķi:

  1. Nodrošināt Laugas purva kā vienotas ekosistēmas aizsardzību un saglabāšanu, īpašu vērību veltot Višezera kā Laugas purva centrālā struktūrelementa ūdens līmeņa saglabāšanai tā pašreizējā līmenī.

  2. Nodrošināt labvēlīgus apstākļus īpaši aizsargājamajiem purva, meža un saldūdens biotopiem, kā arī veicināt atjaunošanās iespējas degradētajiem augstā purva biotopiem.

  3. Nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu aizsargājamo un tipisko augu un dzīvnieku, īpaši - putnu sugu populācijai dabas liegumā.

  Plāna galīgā redakcija tiks sagatavota iesniegšanai Dabas aizsardzības pārvaldē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

 • Saistītās ziņas:


 • Apstiprināts dabas lieguma Laugas purvs dabas aizsardzības plāns

  Šī gada 22. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi un saskaņojusi projekta LIFE REstore ietvaros izstrādāto dabas lieguma “Laugas purvs'' dabas aizsardzības plānu 2017.- 2029. gadam.Īpaši aizsargājama dabas teritorija, dabas liegums „L...
 • Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai

  2017. gada 24. februārī plkst. 15:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas lieguma Laugas purvs dabas aizsardzības plānu.Ar dabas aizsardzības plānu no 20.februāra var iepazīties Vidrižu pagasta pārvaldē, „Liepas", G...
 • 24. februārī notiks sabiedriskā apspriešana dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plānam

  2017. gada 24. februārī plkst. 15:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notiks Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plānu.Dabas liegums, Natura 2000 teritorija, „Laugas purvs” atrodas Limbažu novada Vid...
 • Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

  2017. gada 20. janvārī Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notika dabas lieguma ''Laugas purvs'' dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme. Sanāksmes laikā uzraudzības grupa tika iepazīstināta ar dabas aizsardzības plāna aktuālo redakcij...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.