• Lielbritānijas eksperti atzinīgi novērtē degradētu purvu atjaunošanas pieredzi Latvijā


  Otrdien, 2016.gada 28.jūnijā dabas aizsardzības eksperti no Lielbritānijas projekta CumbrianBogsLIFE+ apmeklēja Slīteres Nacionālo parku, Lielsalas un Vasenieku purvus, kur kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta LIFE REstore un Latvijas Universitātes projekta LIFE Mitrāji ekspertiem iepazinās ar purvu atjaunošanas praksi un diskutēja par teritoriju apsaimniekošanas pieejām.

  Lielbritānijas eksperti iepazinās ar Slīteres Nacionālā parka reto augu daudzveidību un kāpu vaļņu (kangaru) un mitro starpkāpu ieplaku (vigu) ainavu, kas atzīta par lielāko Eiropā, un ir viena no LIFE Mitrāji projekta darbības vietām. Lielsalas purvā ar ārvalstu kolēģiem tika pārrunātas iespējamās apsaimniekošanas pieejas teritorijām, kurās notiek vai ir pilnībā pabeigta kūdras ieguve.
  Abus projektus vieno kopīgs izaicinājums – izstrādātu kūdras lauku jeb degradētu kūdrāju teritoriju turpmāka apsaimniekošana. Lielsalas purvu ārvalstu kolēģiem parādījām kā vienu no LIFE REstore projekta izpētes vietām. Šeit atrodamas dažādas degradācijas pakāpes teritorijas, kur padziļināti pētīsim dabas daudzveidību, kā arī īstenosim siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumus. Analizējot arī līdzšinējās apsaimniekotāja darbības un rezultātus degradēto teritoriju atjaunošanā, projektā plānojam izstrādāt ieteikumus degradētu purvu racionālai apsaimniekošanai,” skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE REstore projekta vadītājs Kaspars Pabērzs.
  Vasenieku purvā mums bija lieliska iespēja aplūkot pirms vairākiem gadiem īstenotu hidroloģisko darbu pozitīvo ietekmi uz degradēto biotopu atjaunošanās procesu.Latvijā īstenotā prakse ir labs piemērs purvu ekosistēmu atjaunošanā un dabas vērtību saglabāšanā. Ar Latvijas kolēģiem noteikti turpināsim sadarbību teritoriju apsaimniekošanas pieeju un pielietoto tehnoloģiju virzienā,” gūto pieredzi atzinīgi vērtē CumbrianBogsLIFE+ projekta vadītājs Džons Dunbavins (John Dunbavin).
  Pieredzes apmaiņas pasākums tika organizēts Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā LIFE programmas projekta „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore) un Latvijas Universitātes īstenotā LIFE+ projekta „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (LIFE Mitrāji) ietvaros.
  Informācija par LIFE REstore projekta aktivitātēm ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnes sadaļā http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_climate_action1/restore1/.
 • Saistītās ziņas:


 • LIFE REstore piedalās Eiropas Savienības ‘’Zaļajā nedēļā’’

  No 29. maija līdz 2. jūnijam Briselē aizritēja Eiropas Savienības (ES) ikgadējā ''Zaļā nedēļa'', kuras ietvaros notika seminārs ''Klimata ietekme uz lauksaimniecību un mežsaimniecību. Klimatam draudzīga zemes izmantošanas politika: pieredze un jaunievedumi LIFE un Horizon 202...
 • Projekta pieredzes apmaiņa Somijā

  Lai papildinātu zināšanas un iepazītu ārvalstu kolēģu pieredzi kūdrāju rekultivācijas un siltumnīcefekta gāzu (SEG) datu analizēšanas jomā, šī gada 14.- 18. maijā projekta LIFE REstore pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Biedrības ‘’Baltijas Krasti’’ un LVMI ‘&rs...
 • Pirmo reizi Rīgā tiekas LIFE programmas projektu realizētāji no Baltijas valstīm

  25. un 26.augustā, Rīgā pirmo reizi klātienē tikās LIFE programmas projektu realizētāji Baltijā. Lai savstarpēji iepazītos, katra projekta pārstāvji rādīja un stāstīja par saviem plāniem un to realizāciju.Par īstenotajām un plānotajām aktivitātēm klātesošos informēja arī Dabas aizsardzības pārvaldes...
 • Projekta pieredzes apmaiņa Lielbritānijā

  2016. gada. 3.-8. oktobrī projekta komanda devās uz Lielbritāniju, uz LIFE projekta Cumbria BogLIFE organizēto starptautisko konferenci “Cumbria BogLIFE Restoring Peatlands Conference”.Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīt gan britu kolēģu, gan arī citu valstu, Lietuvas, Igaun...
 • Projekta pieredzes apmaiņa Lietuvā

  2016. gada 20.-22. septembrī projekta komanda devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, lai piedalītos Lietuvas Dabas fonda un Lietuvas Republikas Vides ministrijas organizētajā starptautiskajā konferencē “Harvested and damaged peatlands: prospects of restoration and conservation''...
 • Latvijas un ārvalstu LIFE projektu īstenotāji dalīsies pieredzē par mitrāju apsaimniekošanu

  No 7. līdz 10. jūnijam, LIFE programmas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (turpmāk tekstā – LIFE REstore) un LIFE+ projekta "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" (turpmāk tekstā – LIFE...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.