Mērķis 

  • Atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) vadlīnijām izstrādāt nacionālos siltumnīcefekta gāzu emisiju faktorus galvenajām emisiju avotu kategorijām apsaimniekotiem mitrājiem, kas balstīti uz lauka mērījumiem. 

Rezultāti

  • Aprobēta siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites metodoloģija kūdrājos.