Mērķis

  • Pārbaudīt  degradētu kūdrāju atkārtotas izmantošanas optimizācijas modeli projekta izmēģinājumu teritorijās. 

Rezultāts

  • Ziņojums par degradētu kūdrāju atkārtotas izmantošanas optimizācijas modeļa ieviešanas un testēšanas procesu un rezultātiem.