Mērķi

  • Izstrādāt platformu informācijas izplatīšanai un apmaiņai starp projekta mērķauditorijām. 

  • Projektā iegūto zinātnisko datu un izstrādāto instrumentu nodošana ieinteresēto personu grupām. 

Rezultāti 


 

Par projektu LIFE REstore izveidotas sadaļas arī projekta vadošā partnera un sadarbības partneru mājaslapās:

 

LIFE REstore sadaļa Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā
   
LIFE REstore sadaļa Biedrības "Baltijas krasti" mājaslapā
   
LIFE REstore sadaļa Latvijas Kūdras asociācijas mājaslapā
   
LIFE REstore sadaļa Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" mājaslapā