Mērķis

  • Izstrādāt projekta Pēc-LIFE plānu projekta darbību pēctecībai un projekta sasniegumu ilgtspējas nodrošināšanai.  

Rezultāts

  • Izstrādāts LIFE REstore Pēc-LIFE plāns.