Mērķis

  • Sagatavot Layman's ziņojumu - informatīvu publikāciju par LIFE REstore mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem projektā identificētajām ieinteresētajām personām un sabiedrībai. 

Rezultāts

  • Izstrādāts Layman's ziņojums.