Mērķi

  • Sagatavot degradētu kūdrāju klasifikācijas un LIFE REstore ietvaros veicamās inventarizācijas procesa vadlīnijas. 

  • Sagatavot vadlīnijas pielietojamo apsaimniekošanas veidu noteikšanai degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelī. 

Rezultāti

Aktivitātes ietvaros izstrādāti kritēriji degradētu kūdrāju platību klasifikācijai, ņemot vērā dažādus bioloģiskos, hidroloģiskos, ģeoloģiskos, meteoroloģiskos un citus parametrus, kā arī sagatavots degradētu kūdrāju optimālo apsaimniekošanas pieeju saraksts.