• Notiks LIFE REstore konference par kūdrāju apsaimniekošanu un ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanu


  2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, norisināsies projekta LIFE REstore starptautiskā noslēguma konference “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana”.

  Konferences mērķis ir aktualizēt kūdrāju nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā. Ņemot vērā, ka Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, būtisks ir jautājums par to ilgtspējīgu apsaimniekošanu un radītās ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanu. Konferences galvenās tēmas:

  • dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
  • kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas;
  • ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanā.

  Projekta LIFE REstore “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” mērķis ir izstrādāt degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimata aspektus. Pirmoreiz Latvijā veikti siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumi apsaimniekotos kūdrājos un izstrādāti nacionālie SEG emisiju faktori, kā arī veikta degradēto kūdrāju inventarizācija un sagatavots degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelis.

  Dalībai konferencē aicinām reģistrēties, aizpildot pieteikumu šeit: https://ej.uz/LIFE_REstore_konference

  .

  KONFERENCES PROGRAMMA

  Lejupielādēt programmu PDF formātā - ŠEIT

  13.06.2019.(ceturtdiena)

  8.30

  Reģistrācija

  9.00

  Kūdrāju apsaimniekošanas nozīme dabas aizsardzības kontekstā. Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors

  9.10

  LIFE programmas nozīme Latvijā. Ilona Mendziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece

  9.20

  LIFE REstore – pirmais LIFE programmas klimata projekts Latvijā. Projekta ietvars un galvenie sasniegumi. Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde

  1.sesija – Kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām

  9.40

  ES ZIZIMM sektora mērķi un to sasniegšana klimata pārmaiņu mazināšanā. Giacomo Grassi, Eiropas Komisija, JRC (videokonferences formāts)

  10.20

  LIFE REstore nozīme klimata politikas attīstībā un ieviešanā. Ilze Prūse, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktore

  10.35

  LIFE REstore projektā sagatavotie mitrāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aprēķinu darbību dati. Andis Lazdiņš, LIFE REstore eksperts, LVMI “Silava” vadošais pētnieks

  10.55

  Kafijas pauze, stenda referātu sesija, LIFE REstore īsfilmu, kūdras ieguves ietekmētu kūdrāju datubāzes un optimizācijas modeļa demonstrācijas

  11.25

  SEG emisiju mērījumu rezultāti dažādi apsaimniekotos kūdrājos Latvijā – pamats jaunajiem nacionālajiem SEG emisiju faktoriem. Ainārs Lupiķis, LIFE REstore eksperts, LVMI “Silava” pētnieks

  11.55

  Parīzes nolīgums un kūdrāji – vīzija un realitāte. Degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas pieredze Eiropā pēdējās desmitgadēs. Bernd Hofer, Starptautiskās Kūdras biedrības (International Peat Society) Kūdrāju un vides komisijas vadītājs

  12.25`

  Paneļdiskusija: ZIZIMM sektors, nacionālie SEG emisiju faktori

  12.50 Kūdras mākslas skulptūras dāvinājums Latvijas Universitātei

  13,00

  PUSDIENAS*

  2.sesija – Degradētu kūdrāju apsaimniekošanas rekomendācijas

  13.30

  Situācija Latvijā kūdrāju apsaimniekošanā pēc kūdras ieguves. Degradēto kūdrāju rekultivācijas veidi un ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas. Ingrīda Krīgere, LIFE REstore eksperte, Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle

  13.50

  Latvijas purvu sniegto ekosistēmu pakalpojumu nozīme. Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors

  14.05

  LIFE REstore degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modelis. Elīna Konstantinova, LIFE REstore eksperte, biedrība “Baltijas Krasti”

  14.20

  Funkcionālas zemes apsaimniekošanas modelis – rīks ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanas politikas plānošanai. Aleksejs Nipers, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta vadošais pētnieks

  14.40

  LIFE REstore degradētu kūdrāju rekultivācijas rekomendāciju sasaiste ar Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm. Kristīne Gāga, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta vecākā eksperte

  14.50

  Atbildīgas purvkopības attīstības perspektīvas Latvijā. Uldis Ameriks, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs

  15.05

  Kafijas pauze, stenda referātu sesija, LIFE REstore īsfilmu, kūdras ieguves ietekmētu kūdrāju datubāzes un optimizācijas modeļa demonstrācijas

  15.35

  Kūdrāju atjaunošana nacionālā mērogā: Skotijas pieredze Peatland ACTION projektā. Emily Taylor, Peatland ACTION Project, Crichton Carbon Centre

  15.55

  Pennine PeatLIFE – ģeogrāfiski pielāgotas sfagnu reintrodukcijas tehnikas purvu atjaunošanai. Paul Leadbitter, Pennine PeatLIFE vadītājs

  16.15

  Purvu renaturalizācijas pieredze Latvijā un LIFE REstore veģetācijas pētījumu rezultāti. Māra Pakalne, LIFE REstore eksperte, Latvijas Universitāte, biedrība “Baltijas Krasti”

  16.30

  Degradētu kūdrāju ilgtspējīga izmantošana – rīks klimata pārmaiņu mazināšanai. Nerijus Zableckis, Lietuvas Dabas fonda projektu vadītājs, LIFE Peat Restore

  16.50

  Igaunijas pieredze un izaicinājumi kūdrāju atjaunošanā un izmantošanā. Juri-Ott Salm, Igaunijas Dabas fonda projektu koordinators, LIFE Mires Estonia

  17.10

  Konferences noslēgums

  * Konferences pusdienās tiks nodrošināta arī veģetāra ēdienkarte.

  ** Konferences programma var tikt precizēta.

  Darba valoda: latviešu un angļu valoda ar sinhrono tulkojumu

  Papildu norises:

  • Stenda referātu sesijas
  • LIFE REstore kūdras ieguves ietekmēto kūdrāju datubāzes demonstrācija
  • LIFE REstore degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeļa demonstrācija
  • LIFE REstore dokumentālo īsfilmu demonstrācija
  • Kūdras pētnieka, mākslinieka Edgara Amerika kūdras mākslas instalācija
  • Projekta LIFE Peat Restore starptautiskā foto izstāde “Kūdrāju atjaunošana klimatam”.

  ,

  14.06.2019. (piektdiena)

  IZBRAUKUMS UZ LIFE REstore IZMĒĢINĀJUMU TERITORIJĀM

  Izbraukums uz LIFE REstore izmēģinājumu teritorijām, kur ieviesti degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi. Aicinām izmantot LIFE REstore nodrošināto transportu no Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Jelgavas ielā 1, Rīgā, no plkst.8.20.

  8.30

  Izbraukšana no Rīgas uz Jelgavas novadu

  10.00

  Iepazīšanās ar atbildīgas purvkopības praksi Kaigu purvā, kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumā “Laflora”

  10.30

  LIFE REstore kokaugu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apskate

  11.30

  SEG emisiju mērījumu procesa demonstrācija

  12.00

  Piknika veida pusdienas

  12.30

  LIFE REstore krūmmelleņu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apskate

  13.00

  Izbraukšana uz Rīgu (atgriešanās plkst.14.30)

  .

  .

  LIFE RESTORE PROJEKTA STENDA REFERĀTI

  • Five demonstration areas in the project - evaluation of impact on the GHG emissions. Andis Lazdiņš, Aldis Butlers, Ainārs Lupiķis, Arta Bārdule
  • Inventory of territories affected by peat extraction and its results. Juris Pētersons, Andis Lazdiņš
  • LIFE REstore project open access database and its application. Ieva Bukovska
  • Three-dimensional hydrogeological modelling in demonstration sites in Lauga and Ķemeri Bogs. Oļģerts Aleksāns, Juris Pētersons
  • After-use of post-harvested peatlands and restoration of the raised bog: assessing the economic value of ecosystem services. Aija Peršēvica, Elīna Konstantīnova, Līga Brūniņa
  • Establishment of Highbush Blueberry Vaccinium corymbosum and Large Cranberry Vaccinium macrocarpon plantations in peatlands degraded by peat extraction. Juris Pētersons
  • Peatland recultivation - a case study of a commercial tree plantation in a former peat extraction area. Dagnija Lazdiņa, Santa Neimane, Santa Celma, Vita Krēsliņa, Kārlis Dūmiņš, Toms Arturs Štāls, Modris Okmanis, Gints Spalva, Andis Lazdiņš, Kristaps Makovskis
  • Renaturalization (Sphagnum Planting) of degraded peatland in LIFE REstore demo site at Ķemeri National Park. Agnese Rudusāne, Māra Pakalne, Juris Pētersons
  • Stabilization of the hydrological regime of the Višezers Lake at LIFE REstore demo site in Lauga Mire. Agnese Rudusāne, Juris Pētersons
  • A type of peatland recultivation: reforesting. Dagnija Lazdiņa, Ingrīda Krīgere, Inārs Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Andis Lazdiņš
  • A type of peatland recultivation: establishing arable land for the cultivation of arable crops. Ingrīda Krīgere, Inārs Dreimanis, Dace Siliņa, Laimdota Kalniņa, Andis Lazdiņš
  • A type of peatland recultivation: cultivation of large cranberries. Ingrīda Krīgere, Inārs Dreimanis, Dace Siliņa, Laimdota Kalniņa, Andis Lazdiņš
  • A type of peatland recultivation: cultivation of highbush blueberries and lowbush blueberries. Ingrīda Krīgere, Dace Siliņa, Inārs Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Andis Lazdiņš
  • A type of peatland recultivation: paludicultures. Ingrīda Krīgere, Laimdota Kalniņa, Ilze Ozola, Andis Lazdiņš
  • A type of peatland recultivation: renaturalisation. Ingrīda Krīgere, Laimdota Kalniņa, Inārs Dreimanis, Māra Pakalne, Andis Lazdiņš
  • A type of peatland recultivation: establishing of water reservoirs. Ingrīda Krīgere, Inārs Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Andis Lazdiņš
  • Type of peatland recultivation: perennial grasslands. Ingrīda Krīgere, Inārs Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Dace Siliņa, Andis Lazdiņš
  • LIFE REstore project: summary. Ieva Saleniece, Anda Zālmane

  CITI STENDA REFERĀTI

  • Alternative use of peat. Edgars Ameriks.
  • Characteristics of deposit and water chemical composition and pollution from Lauga bog. Jānis Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Līga Paparde
  • Cultivation of large cranberries in peat bog in Latvia. Līga Vilka, Dace Siliņa
  • EU protected mire habitat mapping and quality assessment by airborne remote sensing data. Rūta Abaja, Dainis Jakovels, Jevgēnijs Fiļipovs, Juris Taškovs, Gatis Eriņš
  • Evidence of climate changes in Lubāns wetland deposits: example of Sūļagols and Asne site. Līga Paparde, Laimdota Kalniņa, Jānis Dreimanis, Aija Ceriņa
  • Innovative method of greenhouse gas emission assessment for peatlands based on remote sensing data and GEST analysis. Rūta Abaja, Jevgēnijs Fiļipovs, Līga Strazdiņa, Māra Pakalne, Dainis Jakovels
  • Mapping of ecosystems and their services – Latvian coastal ecosystems case study. Inga Hoņavko
  • Nature Census in Latvia. Irisa Mukāne, Gita Strode, Anita Namatēva
  • Peatland restoration for carbon sequestration and climate change mitigation in three Latvian peatlands – LIFE project “Peat Restore”. Māra Pakalne, Līga Strazdiņa, Agnese Priede, Krišjānis Libauers
  • Restoration experiment of Sphagnum magellanicum in the Pyreneanmires. Jordina Gili, Aaron Pérez Haase, Jaume Espuny
  • Spontaneous revegetation in harvested peatlands in Latvia provides indicators for assessing success of rehabilitation. Agnese Priede, Anna Mežaka
  • The importance of geological studies for the assessment of degraded peatlands. Laimdota Kalniņa, Ingrīda Krīgere, Jānis Dreimanis, Agnese Rudusāne, Līga Paparde, Reinis Bitenieks
  • Ecosystems services economic valuation: case study in Latvia. Aija Peršēvica, Elīna Konstantīnova, Līga Brūniņa


  LIFE REstore starptautiskā konference tiek organizēta ar Eiropas Komisijas LIFE programmas unLatvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.

  Papildu informācija: Anda Zālmane, LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste, Dabas aizsardzības pārvalde, 26539348, anda.zalmane@daba.gov.lv

 • Saistītās ziņas:


 • Noslēgusies LIFE REstore starptautiskā konference - pieejami informatīvie materiāli un konferences ieraksts

  2019.gada 13.-14.jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LIFE REstore starptautiskā konference "Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana", kuru ...
 • LIFE REstore starptautiskās konferences tiešraide

  2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notiek projekta LIFE REstore starptautiskā konference "Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana", kuras tiešraidi iespējams skatīties arī Latvijas Universitā...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.