2019. gada 5. martā plkst. 10.00 Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava", Rīgas ielā 111, Salaspilī, norisināsies LIFE REstore seminārs par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos Latvijā un izstrādātajiem nacionālajiem SEG emisiju faktoriem.

LIFE REstore ietvaros divu gadu periodā veikti SEG emisiju mērījumi dažādā veidā apsaimniekotos kūdrājos - kopumā 41 teritorijā visā Latvijā, kas ļāvis saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (Intergovernmental Panel on Climate Change) vadlīnijām aprobēt SEG emisiju uzskaites metodoloģiju organiskajām augsnēm Latvijā, kā arī izstrādāt nacionālos SEG emisiju faktorus kūdrājiem un noteikt no klimata aspekta efektīvākos degradētu kūdrāju apsaimniekošanas veidus.

Aicinām dalībai semināram iepriekš reģistrēties šeit:https://ej.uz/LIFErestoreSEG

Semināra programma

Laiks ... Prezentācijas
09.30 Reģistrācija.
10.00 LIFE REstore – projekta ietvars, aktualitātes, kopējais progress.Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde.
10.10 SEG emisijas no mitrzemēm. Pasākumi un prognozes.Agita Gancone, VARAM, Klimata pārmaiņu departaments, Klimata pārmaiņu un adaptācijas politikas nodaļa
10.35

LIFE REstore projektā sagatavotie mitrāju apsaimniekošanas radīto SEG emisiju aprēķinu darbību dati. Diskusija.Andis Lazdiņš, LIFE REstore eksperts, LVMI “Silava”

11.05

Siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu rezultāti dažādi apsaimniekotos kūdrājos Latvijā – pamats jaunajiem nacionālajiem SEG emisiju faktoriem. Diskusija.Ainārs Lupiķis, LIFE REstore eksperts, LVMI “Silava”

11.45 Kafijas pauze. LIFE REstore īsfilmu demonstrācija.
12.15 SEG emisiju mērījumu procesa demonstrācija.LVMI “Silava”
12.45

Turpmākās darbības SEG pētījuma rezultātu ieviešanā SEG inventarizācijas uzlabošanai.Andis Lazdiņš, LIFE REstore eksperts, LVMI “Silava”

13.00

Noslēgums.Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas: restore.daba.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Anda Zālmane
Dabas aizsardzības pārvalde
Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 26539348,anda.zalmane@daba.gov.lv