2019. gada jūnijs - Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas 12.starptautiskās zinātniskās - praktiskās konferences "Environment. Technology. Resources" zinātnisko rakstu krājumā publicēta LIFE REstore zinātniskā publikācija "Sustainable Management of Peat Extraction Fields". Zinātnisko publikāciju iespējams lasīt -ŠEIT.

Publikācijas autori: Dr. oec. Elīna Konstantinova, Dr. oec. Līga Brūniņa, Dr. paed. Aija Peršēvica (LIFE REstore eksperti, biedrība "Baltijas Krasti").