Objectives:

  • to communicate pro-actively, providing the information regarding the Project topics, process and results to the identified stakeholders and general public;
  • to raise the public awareness regarding the role of peatlands in the environment and the economy, and their wise use;
  • to promote the involvement of the identified stakeholders and general public in the Project activities. 

Deliverables:

  • 10-part documentary film, DVD (deadline: 06/2019).
  • Project brochure (deadline: 06/2016).
  • Articles, publications, e-newsletters published (deadline: 08/2019).
  • Give-aways produced and disseminated (deadline: 08/2019).
. . . . .

 

LIFE REstore documentary films        
...
 
About LIFE REstore project   Greenhouse gas emission measurements in managed peatlands in Latvia   The inventory of degraded peatlands in Latvia
         
   
LIFE REstore re-use scenario for degraded peatlands: re-naturalization in Lauga Mire   LIFE REstore re-use scenario for degraded peatlands: afforestation   LIFE REstore re-use scenario for degraded peatlands: renaturalization and sphagnum planting
         
 
 
Database of peat extraction affected territories in Latvia   LIFE REstore re-use scenario for degraded peatlands: berry plantations   Peat production industry in Latvia
         
       
LIFE REstore optimization model for sustainable management of degraded peatlands        
         
LIFE REstore newsletters        
         
   
LIFE REstore newsletter No.1 (10/2017) 
About the project LIFE REstore
  LIFE REstore newsletter No.2 (03/2018) 
About degraded peatland recultivation scenarios implemented in the project demo-sites
  LIFE REstore newsletter No.3 (12/2018)
About LIFE REstore inventory of peat extraction affected territories in Latvia
         
   

LIFE REstore newsletter No.4 (06/2019)
About LIFE REstore internation conference

  LIFE REstore newsletter No.5 (07/2019)
About managed peatlands' impact on climate - LIFE REstore elaborated national GHG emission factors
  LIFE REstore newsletter No.6 (07/2019)
LIFE REstore optimisation model for peat extraction affected territories' management
         
     
LIFE REstore newsletter No.7 (07/2019)
Peatlands' ecosystem services and their economic value
  LIFE REstore newsletter No.8 (08/2019)
Project LIFE REstore closing
   
         
         
LIFE REstore publications        
         
       
LIFE REstore: LIFE REstore assesment of ecosystem services of degraded peatlands (In Latvian; 20.05.2019.)        
         
   
LIFE REstore: LIFE REstore optimization model for sustainable management of peat extraction affected territories (In Latvian; 13.05.2019.)   LIFE REstore: Latvia first of the Baltic countries elaborates national GHG emissions factors for wetlands for LULUCF sector of state's GHG inventory (In Latvian; 05.03.2019.)   LIFE REstore: Innovative peat dams are built in Lauga Mire to ensure nature reserve preservation (In Latvian; 29.11.2018.) 
         
   

LIFE REstore: Inventory of degraded peatlands in Latvia completed (In Latvian; 21.09.2018.)

  LIFE REstore: LIFE REstore successfully carried out the largest scientific experiment of sphagnum planting in a former peat extraction field in Latvia (In English; 18.05.2018.)   LIFE REstore: Real GHG emissions from peatlands in Latvia - lower than considered before (In Latvian; 15.02.2018.)
         
   
         
LIFE REstore scientific publication: IMPROVED ACTIVITY DATA FOR ACCOUNTING GREENHOUSE GAS EMISSIONS DUE TO MANAGEMENT OF WETLANDS, RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2018, VOLUME 1, DOI: 10.22616/rrd.24.2018.004 (January, 2019)   LIFE REstore scientific publication: Conversion of an industrial cutaway peatland to a Betulacea family tree species plantation. AGRONOMY RESEARCH 2019, Volume 17 - 3. Publisher: Estonian Agricultural University.  ISSN:1406-894X.
(May, 2019)
  LIFE REstore scientific publication: Economic valuation of Ecosystem Services: a Case Study for Sustainable Management of Degraded Peatlands in Latvia. ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Rezekne Technology Academy. 110-113 p. (June 2019)
         
       
         
LIFE REstore scientific publication: Sustainable Management of Peat Extraction Fields. ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Rezekne Technology Academy. 114-117 p. (June, 2019)        
         
         
LIFE REstore brochure        
         
     
LIFE REstore brochure in Latvian   LIFE REstore brochure in English    
         
         
LIFE REstore posters        
         
       

How to mitigate the impact of degraded peatlands on climate change?

Green economy forum "Green Expo 2018" (21.11.2018.)

       
         
   

Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia

Exchange of experience in Lithuania (20.-22.09.2016.), in the United Kingdom (3.-8.10.2016.), in Finland (14.-18.05.2017.)

 

"Ķemeru tīrelis - projekta LIFE REstore izmēģinājumu teritorija degradēta kūdrāja renaturalizācijai" (in Latvian) 

Scientific conference "Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20" (20.10.2017.)

 

LIFE REstore poster for Baltic Peat Forum 2017 

(13.-14.09.2017.)

         
         
LIFE REstore in media        
       
National newspaper "Diena" section "Dabas diena": Pētījums par SEG emisijām (13.03.2019.)        
         
   
National Bussiness newspaper "Dienas Bizness": Latvijas zelts eksportā (30.04.2019.)   Krimuldas Novada Ziņas (Krimulda district municipality's printed newspaper): Dabas aizsardzības pārvalde izbūvē inovatīvus kūdras dambjus dabas lieguma "Laugas purvs" saglabāšanai ilgtermiņā (December, 2018)   Latvijas Radio/ Latvijas sabiedrisko mediju portāls www.lsm.lv: Laugas purvā izbūvēti inovatīvi kūdras dambji ūdens līmeņa augstuma regulēšanai (07.12.2018.)
         
   
www.krimulda.lv: Dabas aizsardzības pārvalde izbūvē inovatīvus kūdras dambjus dabas lieguma “Laugas purvs” saglabāšanai ilgtermiņā (29.11.2018.)   www.limbazi.lv: Dabas aizsardzības pārvalde izbūvē inovatīvus kūdras dambjus dabas lieguma "Laugas purvs" saglabāšanai ilgtermiņā (29.11.2018.)   Dabas Diena: Uzlabo purvu ekosistēmu (05.12.2018.)
         
   
Diena.lv: Purva vietā - kokaudžu stādījumi (14.10.2018.)   Latvijas Televīzijas raidījums "Izziņas impulss": Par degradētu kūdrāju rekultivāciju (10.10.2018.)   www.lsm.lv: Trešdaļa kūdras ieguves vietu pēc izmantošnas palikušas degradētas (21.09.2018.)
         
   
TVnet.lv: DAP: Latvijā 36% no visām kūdras ieguves ietekmētajām teritorijām ir degradēti kūdrāji (21.09.2018.)   www.la.lv: Saskaitīti visi degradētie Latvijas kūdrāji. Ko tālāk? (21.09.2018.)   www.lvportals.lv: Veikta Latvijas degradēto kūdrāju inventarizācija (21.09.2018.)
         
   
Latvijas Radio 1 raidījums "Zināmais nezināmajā": Purvu stādīšana Ķemeros (12.07.2018.)   Dabas Diena: Vecā vietā iestāda jaunu purvu (20.06.2018.)   Meža avīze: Unikālā pasākumā pirmo reizi stāda purvu (13.06.2018.)
         
   
Diena: Mēra kūdrāju emisijas (05.06.2018.)   Vides Vēstis: Sfagnu stādīšanas talka Ķemeros (Jūnijs, 2018.)   Neatkarīgās Tukuma ziņas: Iedot purvam otro elpu (29.05.2018.)
         
   
Zemgales ziņas: Lai atjaunotu izstrādātos kūdras laukus, purvā stāda sūnas (24.05.2018.)   Radio SWH Vides jaunumi: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (23.05.2018.)   Latvijas Radio: Dabas eksperti degradēta kūdrāja teritorijā veic purva stādīšanas eksperimentu (21.05.2018.)
         
   
TV3 ziņas: Pirmo reizi Latvijas purvos lielā platībā stāda sūnas šādi atjauno bijušos kūdras laukus (18.02.2018.)   LNT ziņas: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi tiek stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (18.05.2018.)   Latvijas Radio 1: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (18.05.2018.)
         
   
Latvijas Radio 2 Novadu ziņas: Bijušajos kūdras izstrādes laukos Ķemeru Nacionālajā parkā lielā platībā stādīs sūnas (18.05.2018.)   Diena.lv: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (18.05.2018.)   Zemgales Ziņas: Bijušajos kūdras izstrādes laukos stāda sūnas (foto) (18.05.2018.)
         
   
Kurzemes radio: Latvijas purvos lielā platībā pirmo reizi stādītas sūnas ar mērķi atjaunot bijušos kūdras laukus (18.05.2018.)   Rietumu Radio: In peatlands - lower GHG emissions that considered (in Latvian; 16.02.2018.)   www.lsm.lv: GHG emissions from peatlands in Latvia - lower than conisdered (in Latvian; 15.02.2018.)
         
   
Latvijas Radio broadcast about LIFE REstore GHG emission survey results (25.01.2018.)   Radio "Star FM" programme "Green Thursday" (12.10.2017.)   Latvian Television broadcast "Vides fakti" (06.02.2017.)
         
    ...  
Tvnet/Apollo: Detailed evaluation of peat bogs is planned in Latvia (13.01.2017.)