• Starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā Dabas aizsardzības pārvalde akcentē nozaru sinerģiju dabas saglabāšanā un ekonomiskajā attīstībā


  Ikgadējajā starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā, kas norisinājās no 13. līdz 14.septembrim Rīgā un kurā piedalījās vairāk nekā 300 kūdras nozares pārstāvji no 16 dažādām valstīm, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks uzsvēra nozaru sinerģijas nozīmīgumu, lai sasniegtu ilgtspējīgus, kā arī ekonomiski izdevīgus risinājumus purvu un kūdrāju apsaimniekošanai Latvijā.

  Uzrunājot Baltijas Kūdras foruma dalībniekus, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks norādīja, ka dabas aizsardzība nav pretrunā ar ekonomisku izaugsmi, un pareiza purvu un kūdrāju apsaimniekošana var veicināt gan bioloģisko daudzveidību, gan dabas saglabāšanu un klimata izmaiņu mazināšanu, gan arī ekonomisko attīstību.

  Degradēti kūdrāji jeb kūdras lauki, kuros šobrīd netiek veikta kūdras ieguve, ir nozīmīgs siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju avots. Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā projektā LIFE REstore tiek veikta šo kūdrāju inventarizācija Latvijā, kā rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas to ilgtspējīgai apsaimniekošanai, ņemot vērā klimatiskos, ekoloģiskos un ekonomiskos aspektus.

  Pasākuma dalībniekus J. Jātnieks iepazīstināja ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā LIFE NAT-PROGRAMME projekta ietvaros izstrādātajām aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām purviem, uzsverot, ka izstrādātos purvus nepieciešams appludināt, tādējādi veicinot to dabisko reģenerāciju un samazinot SEG emisiju apjomu.

  Prezentācijā “Mitrāju SEG emisijas un to pētījumi Latvijā” LIFE REstore sadarbības partnera Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava" vadošais pētnieks Andis Lazdiņš sniedza informāciju par Latvijā notiekošajiem pētījumiem, tostarp LIFE REstore projektā veicamo zinātnisko pētījumu, kurā divu gadu periodā tiek mērītas siltumnīcefekta gāzu emisijas kūdrājos. Rezultāti sniegs iespēju izstrādāt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotus SEG emisiju faktorus apsaimniekotām pārejas un augstā purva augsnēm, kā arī ļaus iegūt datus SEG emisiju aprēķiniem un veikt SEG emisiju no organiskām augsnēm pārrēķinu nacionālajā SEG inventarizācijas ziņojumā.

  Projekta REstore sadarbības partnera – Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere prezentācijā “Kūdras ieguves nozare Latvijā 2017"apkopoja informāciju par nozares aktualitātēm un norādīja uz LIFE REstore pienesumu nozarei.

  Baltijas Kūdras foruma 2017 prezentācijas pieejamas šeit.

  Forumā darbojās projekta LIFE REstore informācijas stends, kurā varēja uzzināt par projekta mērķiem, aktivitātēm un aktualitātēm. Projekta pārstāvniecība Baltijas Kūdras forumā ļāva uzrunāt vienu no galvenajām projekta LIFE REstore mērķauditorijām – kūdras izstrādātājus.

  Starptautiskais Baltijas Kūdras forums ik gadu notiek kādā no Baltijas valstīm, Latvijā to rīko Latvijas Kūdras asociācija. Šī gada foruma tēma bija “Kūdrāji – izpēte, izstrāde, rekultivācija un to ietekmējošie faktori", tajā dalībnieki – kūdras ražotāji, tirgotāji, vides speciālisti, zinātnieki un politikas veidotāji – diskutēja un dalījās pieredzē par atbildīgu kūdras ražošanu un kūdrāju atjaunošanu, iepazinās ar kūdras un kūdrāju izpētes jaunumiem un tehnoloģiskajām inovācijām. Vairāk par Baltijas Kūdras forumu – www.latvijaskudra.lv.

  Eiropas Savienības LIFE programmas projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā"(LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju. LIFE REstore projekta mērķis ir izstrādāt ieteikumus atbildīgai degradēto kūdrāju apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai Latvijā.

  Projekta kopējais budžets ir 1828 318 EUR, no kuriem 1096 990 EUR – Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums, 554 288 EUR – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums, un 177 040 EUR – partneru līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Latvijā no 2015.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

  Informāciju sagatavoja:
  LIFE REstore projekta “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zālmane
  Tālrunis: 26539348,
  anda.zalmane@daba.gov.lv


 • LIFE REstore pārstāvēts lielākajā klimatam veltītajā konferencē Baltijā

  No 2017. gada 30. līdz 31. oktobrim Rīgā norisinājās līdz šim lielākā klimata pārmaiņu jautājumiem veltītā starptautiskā konference “Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību” – pasākuma Rīcības zonā tika pārstāvēts arī projekts LIFE REstore.LIFE REstore kon...
 • Jūlijā notikuši informatīvie pasākumi par projekta ieviešanu

  Ar mērķi informēt jomas ekspertus un kolēģus par LIFE REstore projekta ieviešanu, jūlijā projekta komanda viesojās A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā pārvaldē. A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ (LVM) LIFE REsto...
 • 11.-12. jūlijā notiks konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu

  LIFE+ projekta “Mitrāji'' komandarīko starptautisku konferenci par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu, kas norisināsies Rīgā, no 11. līdz 12. jūlijam. Konference pulcēs lielu skaitu pašmāju un ārvalstu mitrāju ekspertus no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, Dānijas, Apvienotā...
 • Atskaņas no LIFE 25. gadskārtas un Ceļotāju dienas pasākumiem

  6. maijāĶemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) norisinājās ikgadējā Ceļotāju diena. Pulcējot vairāk nekā 300 apmeklētāju, dažādu interaktīvu un izzinošu aktivitāšu ietvaros, šogad ceļotāji varēja būt liecinieki arī ĶNP 20 gadu jubilejai un Eiropas Savienības nozīmīgākās vides un klimata aizsardzības program...
 • Ķemeru Ceļotāju dienas ietvaros atzīmēs LIFE programmas 25. gadadienu

  Popularizējot atpūtu dabā un atklājot vasaras tūrisma sezonu, sestdien, 6. maijā, Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) jau septīto reizi norisināsies ikgadējā Ceļotāju diena. Šogad tā veltīta ĶNP 20 gadu jubilejai un ES nozīmīgākās vides un klimata aizsardzības programmas “LIFE” (tulkoj...
 • Ārvalstu studenti iepazīst kūdrāju inventarizācijas norisi Melnā ezera purvā

  2017. gada 15. martā, LIFE REstore projekta mitrāju eksperte, Māra Pakalne, kopā ar daudznacionālu studentu grupu no Indijas, Ķīnas, Pakistānas, Ugandas, Tanzānijas, Kanādas, Īrijas un Beļģijas, devās ekskursijā uz Melnā ezera purva dabas liegumu, kas ir viena no 28 LIFE REstore projekta vietām, kur...
 • Pieejami LU zinātniskās konferences video ieraksti

  2017.gada 31.janvārī norisinājās Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences sekcija ''Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā'', kurā uzstājās arī vairāki LIFE REstore projektā iesaistītie eksperti - Latvijas Kūdra...
 • Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā

  Lai diskutētu par aktuālajiem sasniegumiem dabaszinātņu nozarē, Latvijas Universitātes (LU) 75. zinātniskās konferences ietvaros notika nozares sekcija “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana”.Šīs sekcijas ietvaros, 31. janvārī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu f...

 • PROJEKTA PARTNERI