• Atskaņas no LIFE 25. gadskārtas un Ceļotāju dienas pasākumiem


  6. maijāĶemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) norisinājās ikgadējā Ceļotāju diena. Pulcējot vairāk nekā 300 apmeklētāju, dažādu interaktīvu un izzinošu aktivitāšu ietvaros, šogad ceļotāji varēja būt liecinieki arī ĶNP 20 gadu jubilejai un Eiropas Savienības nozīmīgākās vides un klimata aizsardzības programmas “LIFE” (tulkojumā – “dzīvība”) 25. gadskārtai.

  2017. gada maijā LIFE programmas kopiena Eiropā organizē virkni pasākumu, lai veicinātu izpratni par LIFE programmas ieguldījumu dabas, vides un klimata jomā. Ķemeru Ceļotāju dienas ietvaros apmeklētājiem bija iespēja iepazīt četrus LIFE programmas finansētos projektus, kurus īsteno Dabas aizsardzības pārvalde. Lai gūtu ieskatu Ķemeru Nacionālā parka dabas daudzveidībā, kopā ar dabas gidu Jāni Šlūki, projekts LIFE NAT-PROGRAMME piedāvāja doties velo pārgājienā Ķemeri - Valguma ezera apkaime – Smārde''. Pie Lielā Ķemeru tīreļa laipas darbojās LIFE programmas projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi dabas izglītības darbnīca, kuras ietvaros apmeklētāji varēja izspēlēt galda spēli un izzināt, kas ir ekosistēmu pakalpojumi un kādus labumus cilvēks gūst no dabas. Savukārt LIFE programmas projekta HYDROPLAN ilggadēja vadītāja Jāņa Ķuzes vadībā notika pārgājiens “No tuksneša par oāzi- kūdras ieguves vietas neticamās pārvērtības 10 gadu laikā''. Pārgājiena maršruts skāra arī LIFE REstore projekta izmēģinājuma teritoriju, kurā ir plānots atjaunot purvam raksturīgo veģetāciju, regulējot hidroloģisko režīmu. Šeit, LIFE REstore ekspertu Māras Pakalnes un Lauras Grīnbergas vadībā, dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kādi apstākļi veicina vai aizkavē purvam raksturīgās veģetācijas atjaunošanos pēc kūdras ieguves pārtraukšanas, kas Ķemeru tīrelī notikusi pirms 35 gadiem.

  Projektu mājaslapas: ekosistemas.daba.gov.lv,hydroplan.daba.gov.lv,nat-programme.daba.gov.lv,restore.daba.gov.lv.

  FOTOGALERIJA


 • LIFE REstore pārstāvēts lielākajā klimatam veltītajā konferencē Baltijā

  No 2017. gada 30. līdz 31. oktobrim Rīgā norisinājās līdz šim lielākā klimata pārmaiņu jautājumiem veltītā starptautiskā konference “Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību” – pasākuma Rīcības zonā tika pārstāvēts arī projekts LIFE REstore.LIFE REstore kon...
 • Starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā Dabas aizsardzības pārvalde akcentē nozaru sinerģiju dabas saglabāšanā un ekonomiskajā attīstībā

  Ikgadējajā starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā, kas norisinājās no 13. līdz 14.septembrim Rīgā un kurā piedalījās vairāk nekā 300 kūdras nozares pārstāvji no 16 dažādām valstīm, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks uzsvēra nozaru sinerģijas nozīmīgumu, lai sasniegtu ilgtsp...
 • Jūlijā notikuši informatīvie pasākumi par projekta ieviešanu

  Ar mērķi informēt jomas ekspertus un kolēģus par LIFE REstore projekta ieviešanu, jūlijā projekta komanda viesojās A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā pārvaldē. A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ (LVM) LIFE REsto...
 • 11.-12. jūlijā notiks konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu

  LIFE+ projekta “Mitrāji'' komandarīko starptautisku konferenci par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu, kas norisināsies Rīgā, no 11. līdz 12. jūlijam. Konference pulcēs lielu skaitu pašmāju un ārvalstu mitrāju ekspertus no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, Dānijas, Apvienotā...
 • Ķemeru Ceļotāju dienas ietvaros atzīmēs LIFE programmas 25. gadadienu

  Popularizējot atpūtu dabā un atklājot vasaras tūrisma sezonu, sestdien, 6. maijā, Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) jau septīto reizi norisināsies ikgadējā Ceļotāju diena. Šogad tā veltīta ĶNP 20 gadu jubilejai un ES nozīmīgākās vides un klimata aizsardzības programmas “LIFE” (tulkoj...
 • Ārvalstu studenti iepazīst kūdrāju inventarizācijas norisi Melnā ezera purvā

  2017. gada 15. martā, LIFE REstore projekta mitrāju eksperte, Māra Pakalne, kopā ar daudznacionālu studentu grupu no Indijas, Ķīnas, Pakistānas, Ugandas, Tanzānijas, Kanādas, Īrijas un Beļģijas, devās ekskursijā uz Melnā ezera purva dabas liegumu, kas ir viena no 28 LIFE REstore projekta vietām, kur...
 • Pieejami LU zinātniskās konferences video ieraksti

  2017.gada 31.janvārī norisinājās Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences sekcija ''Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā'', kurā uzstājās arī vairāki LIFE REstore projektā iesaistītie eksperti - Latvijas Kūdra...
 • Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā

  Lai diskutētu par aktuālajiem sasniegumiem dabaszinātņu nozarē, Latvijas Universitātes (LU) 75. zinātniskās konferences ietvaros notika nozares sekcija “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana”.Šīs sekcijas ietvaros, 31. janvārī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu f...

 • PROJEKTA PARTNERI