Ar mērķi informēt jomas ekspertus un kolēģus par LIFE REstore projekta ieviešanu, jūlijā projekta komanda viesojās A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā pārvaldē.

A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ (LVM) LIFE REstore projekta komanda iepazīstināja ar projekta ieviešanas gaitu LVM ekspertus, kas ikdienā strādā ar zemes dzīļu resursiem saistītiem jautājumiem. Informatīvā pasākuma laikā tika prezentēti LIFE REstore projekta ietvaros iegūtie kūdrāju izpētes rezultāti, degradētu kūdrāju kūdras īpašību izpētes rezultāti, kā arī izstrādāto kūdras lauku inventarizācijas praktiskā gaita un secinājumi. Tāpat tika prezentēts kūdras nozares pārstāvju pienesums un sagaidāmie rezultāti projekta ieviešanas gaitā.

Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā pārvaldē, LIFE REstore komanda iepazīstināja kolēģus ar projekta norisi, kūdrāju inventarizācijas rezultātiem, izmēģinājuma teritorijām, kā arī rekultivācijas veidiem, kas tiks ieviesti projekta izmēģinājuma teritorijās. Prezentāciju noslēgumā eksperti apmeklēja vienu no projekta izmēģinājuma teritorijām - Ķemeru tīreli.

Informatīvo pasākumu prezentācijas: šeit

Fotogalerija