LIFE REstore projekta vietas ir izvēlētas, ņemot vērā to piemērotību degradētu kūdrāju rekultivācijas scenāriju ieviešanai vai siltumnīcefekta gāzu mērījumu veikšanai.

Projekta vietu izvēle ir veikta sadarbībā ar Latvijas Kūdras asociāciju, kā arī, balstoties uz LVMI ''Silava'' veikto degradētu kūdrāju teritoriju apsekošanu. Izvēloties projekta vietas, tika izvērtēta iespēja šajās teritorijās ievākt siltumnīcefekta gāzu paraugus, kā arī ieviest dažādus rekultivācijas scenārijus - kokaudžu ierīkošanu izstrādātos kūdras laukos, hidroloģiskā līmeņa stabilizēšanu un ogu stādījumu ierīkošanu, kā arī sfagnu stādīšanu.

 

Siltumnīcefekta gāzu paraugu ievākšanas vietas


Izmēģinājuma vietas rekultivācijas scenāriju ieviešanai

Rekultivācijas scenāriji

Dabas liegums “Laugas purvs”

LIFE REstore projektā tiks veikta purva hidroloģiskā režīma atjaunošana, izveidojot aizsprostus uz grāvja, kas robežojas ar kūdras izstrādes laukiem, kā arī tiks veikta Višezera hidroloģiskā režīma stabilizācija – pagaidu aizsprostu aizvietošana ar stabiliem aizsprostiem uz meliorācijas grāvjiem.

Kaigu purvs

Kaigu purva kūdras lauki robežojas ar dabas liegumu “Kaigu purvs”, kurā neskarts augstais purvs saglabājies apmēram trešdaļā no purva kopējās teritorijas. Lielākā daļa kūdras lauku pašlaik atrodas izstrādē, un izstrādātie lauki tiek atvēlēti rekultivācijai LIFE REstore projekta ietvaros. Kaigu purvā tiks realizēti divi rekultivācijas scenāriji – krūmmelleņu stādījumu un kokaudžu ierīkošana.

Lielais Ķemeru tīrelis

Ņemot vērā, ka teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī netālu no ceļa, projektā LIFE REstore tā tika izvēlēta sfagnu stādīšanai, kas ir daudzviet pasaulē pielietota metode purvu atjaunošanai. Pirms sfagnu stādīšanas, mineralizētā kūdras virskārta tiks novākta, kūdra nofrēzēta, uz tās tiks izkaisītas noteiktas sfagnu sugas – Magelāna sfagns, iesarkanais un brūnais sfagns, kas purvos aug galvenokārt uz ciņiem. Sfagni tiks noklāti ar salmiem, lai pasargātu no saules radiācijas un lai uzlabotu mitruma apstākļus. 

Kalna purvs

Kalna purva lielākā daļa ir nosusināta un tajā veikta frēzkūdras ieguve. Pašlaik izstrādātajās platībās ir ierīkotas dažādu ogulāju plantācijas. LIFE REstore projekta ietvaros Kalna purvā tiks realizēta lielogu dzērveņu stādījumu ierīkošana.