LIFE REstore projekta vietas ir izvēlētas, ņemot vērā to piemērotību degradētu kūdrāju rekultivācijas scenāriju ieviešanai vai siltumnīcefekta gāzu mērījumu veikšanai.

Projekta vietu izvēle ir veikta sadarbībā ar Latvijas Kūdras asociāciju, kā arī, balstoties uz LVMI ''Silava'' veikto degradētu kūdrāju teritoriju apsekošanu. Izvēloties projekta vietas, tika izvērtēta iespēja šajās teritorijās ievākt siltumnīcefekta gāzu paraugus, kā arī ieviest dažādus rekultivācijas scenārijus - kokaudžu ierīkošanu izstrādātos kūdras laukos, hidroloģiskā līmeņa stabilizēšanu un ogu stādījumu ierīkošanu, kā arī sfagnu stādīšanu.

 

Siltumnīcefekta gāzu paraugu ievākšanas vietas


Izmēģinājuma vietas rekultivācijas scenāriju ieviešanai

Rekultivācijas scenāriji

Dabas liegums “Laugas purvs”

Dabas lieguma “Laugas purvs” platība ir 740 ha. Liegumā iekļauta centrālā daļa no dabiskā Laugas purva, kura kopējā platība sasniedz 1876 hektārus.  Laugas purva rietumu malā ierīkoti meliorācijas grāvji, lai nosusinātu purvu un iegūtu kūdru. Rūpnieciska pakaišu kūdras ieguve purvā ar pārtraukumiem veikta kopš 1965. gada. Grāvju susināšanas ietekme atsaucas uz kūdras īpašībām un purvu biotopiem arī dabas lieguma teritorijā Višezera apkārtnē, kur kūdras virsma ir mineralizējusies un sablīvējusies. LIFE REstore projektā sadarbībā ar AS "Latvijas Valsts meži" tiks veikta purva hidroloģiskā režīma atjaunošana, izveidojot aizsprostus uz grāvja, kas robežojas ar kūdras izstrādes laukiem, kā arī tiks veikta Višezera hidroloģiskā režīma stabilizācija – pagaidu aizsprostu aizvietošana ar stabiliem aizsprostiem uz meliorācijas grāvjiem.

Kaigu purvs

Kaigu purva kūdras lauki robežojas ar dabas liegumu “Kaigu purvs”, kurā neskarts augstais purvs saglabājies apmēram trešdaļā no purva kopējās teritorijas. Lielākā daļa kūdras lauku pašlaik atrodas izstrādē, un izstrādātie lauki tiek atvēlēti rekultivācijai LIFE REstore projekta ietvaros. Kaigu purvā tiks realizēti divi rekultivācijas scenāriji – krūmmelleņu stādījumu ierīkošana sadarbībā ar SIA "Arosa-R" un kokaudžu ierīkošana sadarbībā ar SIA "Laflora".

Lielais Ķemeru tīrelis

Lielais Ķemeru tīrelis ir augstais purvs Piejūras zemienē uz dienvidiem no Ķemeriem, un tas ietilpst Ķemeru nacionālajā parkā. Sasniedzot vairāk nekā 6190 hektāru platību, tas ierindojas Latvijas lielāko purvu augšgalā. Ķemeru tīreļa austrumu malā salīdzinoši nelielā teritorijā notikusi kūdras ieguve. Šeit sastopami kūdras lauki, kas ir daļēji applūdināti un kur ūdens līmeņa paaugstināšanas rezultātā atjaunojas purvam raksturīgā veģetācija. Neliela teritorijas daļa ir salīdzinoši sausa, tajā veģetācijas atjaunošanās nenotiek jau vairāk nekā 30 gadus. Ņemot vērā, ka teritorija atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kā arī netālu no ceļa, tā tika izvēlēta sfagnu stādīšanai, kas ir daudzviet pasaulē pielietota metode purvu atjaunošanai. Sfagnu stādījumus ierīkos Dabas aizsardzības pārvalde, pirms tam noņemot mineralizēto kūdras virskārtu, pēc tam tiks izkaisītas noteiktas sfagnu sugas – Magelāna sfagns, iesarkanais un brūnais sfagns, kas purvos aug galvenokārt uz ciņiem. Sfagni tiks noklāti ar salmiem, lai pasargātu tos no saules radiācijas un uzlabotu mitruma apstākļus. 

Kalna purvs

Kalna purva lielākā daļa ir nosusināta un tajā veikta frēzkūdras ieguve. Pašlaik izstrādātajās platībās ir ierīkotas dažādu ogulāju plantācijas. LIFE REstore projekta ietvaros Kalna purvā tiks ierīkoti lielogu dzērveņu stādījumi sadarbībā ar SIA "Very Berry".