Jauno dabas reindžeru izglītojošais pasākums LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Ķemeru tīrelī ar SEG emisiju mērījumu demonstrējumu un kanoe izbraukumu purvā (27.06.2018.)
LIFE REstore trešā Uzraudzības grupas sanāksme un izbraukums uz projekta izmēģinājumu teritoriju Laugas purvā (21.05.2018.)
Sfagnu sūnu stādīšanas talka - izbraukuma seminārs LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Lielajā Ķemeru tīrelī (18.05.2018.)
Sfagnu sūnu ievākšana Drabiņu purvā 17.05.2018.
LIFE REstore eksperti gatavojas sfagnu stādīšanai – Drabiņu purvā apseko stādāmā materiāla ieguves iespējas (24.04.2018.)
LIFE REstore rezultātu prezentācija European Geosciences Union asamblejā Vīnē (09.04.2018.)
LIFE REstore prezentācija Latvijas Kūdras asociācijas dalībnieku sapulcē (21.12.2017.)
Seminārs "Kas ir paludikultūras?" Latvijas Universitātes Dabas mājā (27.02.2018.)
Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltīts seminārs "Pieturzīmes" Latvijas Dabas muzejā 15.02.2018.
25.01.2018. Latvijas Radio gatavo sižetu par LIFE REstore veiktajiem SEG emisiju mērījumiem Latvijā
VARAM Oglekļa mazietilpīgas un klimatnoturīgas attīstības konference, 2017.gada 30.-31.oktobris
LIFE programmas Latvijas projektu pieredzes apmaiņas pasākums Rīgā (23.08.2017.) (foto: CAP LIFE LAT)
LIFE programmas Baltijas projektu pieredzes apmaiņas pasākums Pērnavā (28.-29.09.2017.)
Daugavpils Universitātes Vides zinātnes studenti iepazīstas ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajiem projektiem, tostarp LIFE REstore (06.09.2017.)
LIFE REstore ekoskolu skolēniem stāsta par purvu nozīmi oglekļa dioksīda uzkrāšanā OMAs meža stādīšanas pasākumā Tomē (29.09.2017.)
09.-10.10.2017. EASME un NEEMO vizīte LIFE REstore
Baltijas Kūdras forums, 2017.gada 13.-14.septembris
20.-22.09.2016. Pieredzes apmaiņa Lietuvā
3.-8.10.2016. Pieredzes apmaiņa Lielbritānijā
Informatīvie pasākumi, 2017. gada jūlijs LVM un DAP
14.-18.05.2017. Pieredzes apmaiņa Somijā
ES Zaļā nedēļa
09.08.2016. Strūžānu purva apmeklējums
26.05.2016. Uzraudzības grupas 1.sanāksme
18.08.2016. Skrebeļu purva apmeklējums
19.08.2016. Kačoru purva apmeklējums
24.08.2016. Viesošanas Kaigu purvā
06.02.2017. Ķemeru tīreļa apmeklējums
15.03.2017. Melnā ezera purvs
06.05.2017. Ķemeru Ceļotāju diena/LIFE25
12.04.2017. Uzraudzības grupas 2.sanāksme
Ķemeru Ceļotāju diena

PROJEKTA PARTNERI