Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, tiek izstrādāts un elektroniski izplatīts projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletterJa vēlaties to saņemt savā e-pastā, aicinām nosūtīt savu e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu uz: anda.zalmane@daba.gov.lv

 

   

LIFE REstore e-ziņotājs Nr.1

10/2017

Par LIFE REstore un tā aktualitātēm