Iepirkuma izsludinātājs Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Rezultāti
Baltijas krasti  

Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana projekta izmēģinājuma teritorijās, Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, Nr.LIFE14 CCM/LV/001103)

Nolikums

 
Dabas aizsardzības pārvalde

DAP 2017/31-MI

19.06.2017.

Ārējā finanšu audita īstenošana LIFE programmas projektam "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103)

Nolikums

Rezultāti
Baltijas krasti  

Pasūtītāja prasību un rekultivācijas metu sagatavošana LIFE REstore projekta izmēģinājuma teritorijām

Nolikums


 
Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/62 AK
22.08.2016

Kūdrāju siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija Latvijā projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti

Līgums

Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/5
21.01.2016

Automobiļu noma projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103, LIFE REstore) vajadzībām

Nolikums

Rezultāti

Līgums
Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/1
07.01.2016
Automobiļu noma projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103, LIFE REstore) vajadzībām Iepirkums pārtraukts