Iepirkuma izsludinātājs Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Rezultāti
Dabas aizsardzības pārvalde

DAP 2017/31-MI

19.06.2017.

Ārējā finanšu audita īstenošana LIFE programmas projektam "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103)

Nolikums

Rezultāti
Baltijas krasti  

Pasūtītāja prasību un rekultivācijas metu sagatavošana LIFE REstore projekta izmēģinājuma teritorijām

Nolikums


 
Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/62 AK
22.08.2016

Kūdrāju siltumnīcefekta gāzu emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija Latvijā projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Nolikums

Rezultāti

Līgums

Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/5
21.01.2016

Automobiļu noma projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103, LIFE REstore) vajadzībām

Nolikums

Rezultāti

Līgums
Dabas aizsardzības pārvalde DAP 2016/1
07.01.2016
Automobiļu noma projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE14 CCM/LV/001103, LIFE REstore) vajadzībām Iepirkums pārtraukts