No 29. maija līdz 2. jūnijam Briselē aizritēja Eiropas Savienības (ES) ikgadējā ''Zaļā nedēļa'', kuras ietvaros notika seminārs ''Klimata ietekme uz lauksaimniecību un mežsaimniecību. Klimatam draudzīga zemes izmantošanas politika: pieredze un jaunievedumi LIFE un Horizon 2020 projektos''.

Pulcējot aptuveni 150 dalībniekus, tajā skaitā lauksaimniekus, mežsaimniekus, vides NVO, lēmumu pieņēmējus, projektu ieviesējus,- semināra auditorijai tika prezentēti 17 dažādu projektu piemēri, kas tematiski ir veltīti klimatam draudzīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai un ir saņēmuši LIFE vai Horizon2020 finansējumu.

Klātesošajiem bija iespēja uzzināt par dažādām inovatīvām pieejām un risinājumiem, lai samazinātu oglekļa emisijas no lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības. Piemēram, Spānijā tiek pētītas apelsīnu koku un olīvkoku spējas uzņemt oglekli. Savukārt, ar mežsaimniecības nozari saistīto projektu ieviesēji iepazīstināja ar sasniegumiem datu ievākšanas un modelēšanas jomā, lai precīzāk analizētu oglekļa emitēšanas un uzņemšanas procesus boreālajos mežos. Ar prezentāciju un stāstu par pirmā LIFE klimata programmas finansētā projekta ieviešanu Latvijā, seminārā tika pārstāvēts arī LIFE REstore projekts.

Semināra laikā notiekošajās diskusijās, dalībnieki izvērtēja prezentēto risinājumu un labo piemēru pielietojamību plašākā mērogā, identificēja nepilnības un šķēršļus, ko nepieciešams mazināt, lai projektos sasniegtos rezultātus izplatītu un atkārtotu citās teritorijās un valstīs, kā arī uzsvēra ES finansējuma nozīmi klimata politikas mērķu ieviešanai praksē.

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments ilgtspējīgu un inovatīvu vides kvalitātes un klimata pārmaiņu veikšanai.

Horizon2020 ir visu laiku lielākā ES pētniecības un inovāciju programma aptuveni ar 80 miljardu eiro fondu.