• Sagatavots LIFE REstore e-ziņotājs par projektu un tā aktualitātēm


  Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, izstrādāts un izplatīts pirmais projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletter. Tajā ietverta informācija par projekta aktualitāti un tā nozīmīgumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējiem. E-ziņotājs pieejams - ŠEIT.

  Projekta rezultāti būs nozīmīgi:

  • Latvijas valstijatbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) vadlīnijām tiks izstrādāta SEG emisiju uzskaites metodoloģija un nacionālie emisiju faktori emisiju pamatavotiem apsaimniekotiem mitrājiem un rekultivētiem kūdrājiem;
  • Pašvaldību teritoriju plānotājiem: optimizācijas modelis degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai;
  • Sabiedrībai: degradēto kūdrāju inventarizācija un publiski pieejama kūdrāju datu bāze;
  • Kūdras izstrādes lauku īpašniekiem: vadlīnijas degradētu kūdrāju piemērotākajiem apsaimniekošanas veidiem atkarībā no kūdras lauka stāvokļa;
  • Kūdras nozarei un politikas veidotājiem: stratēģisks pamats izstrādāto kūdras lauku ilgtspējīgas izmantošanas pieeju īstenošanai un ieviešanai Nacionālajā Kūdras stratēģijā;
  • Latvijas valstij un sabiedrībai: izstrādāts Natura 2000 teritorijas – dabas lieguma “Laugas purvs"– dabas aizsardzības plāns;
  • Uzņēmējiem, pētniecības iestādēm: degradēto kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un to ekonomiskās vērtības noteikšana;
  • Klimata politikas veidotājiem: kūdras atradņu potenciālās lomas ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanā novērtējums un instrumenti SEG emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanai;
  • Klimatam: projektā veikto degradēto kūdrāju rekultivācijas pasākumu rezultātā oglekļa dioksīda emisiju samazināšana par 2226,54 tonnām CO2 gadā.

  Kā norāda Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere: “Tikai sadarbojoties, zinātne un tautsaimniecība var sasniegt ievērojamus rezultātus. Latvijas Kūdras asociācija LIFE REstore rezultātus varēs izmantot praktiski -sniedzot rekomendācijas saviem biedriem, lielākajiem kūdras pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kam normatīvajos aktos noteikta prasība veikt rekultivāciju pēc kūdras izstrādes pārtraukšanas. Rekomendācijas ļaus izvēlēties piemērotāko rekultivācijas veidu atkarībā no kūdrāja stāvokļa, gūstot ekonomiskus labumu, nekaitējot apkārtējai videi".

  Projekta LIFE REstore e-ziņotāja saņemšanai iespējams pierakstīties, nosūtot savu e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu uz e-pastu: anda.zalmane@daba.gov.lv.

  Eiropas Savienības LIFE programmas projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju. LIFE REstore projekta mērķis ir izstrādāt ieteikumus atbildīgai degradēto kūdrāju apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai Latvijā. Projekta kopējais budžets ir 1828 318 EUR, no kuriem 1096 990 EUR – Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums, 554 288 EUR – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums, un 177 040 EUR – partneru līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Latvijā no 2015.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

 • Saistītās ziņas:


 • LIFE REstore eksperti Latvijas Radio stāsta par purvu nozīmi un rekultivāciju pēc kūdras ieguves

  2018. gada 12. jūlijā LIFE REstore eksperti viesojās Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmajā", kur stāstīja par purvu nozīmi dabā, kūdras ieguves nozari Latvijā un bijušo kūdras ieguves lauku turpmāku izmantošanu, ko analizē projekts LIFE REstore. Sarunā piedalījās LIFE REstore pro...
 • Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem

  Iznācis LIFE REstore otrais e-ziņotājs par projektā pētītajiem izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem. E-ziņotājs pieejams – ŠEIT. LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas izstrādātu kūdras lauku atkārtotas izmantošanas plānošanai, līdzsvarojot ekoloģiskos, ekonomisko...
 • Sižets Latvijas Radio par LIFE REstore veikto SEG emisiju mērījumu pirmā gada rezultātiem

  2018. gada 25. janvārī Latvijas Radio sagatavoja sižetu par projekta LIFE REstore pirmajiem secinājumiem, veicot siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumus degradētos kūdrājos Latvijā, un rekomendāciju izstrādi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Sižetu var noklausīties – ŠEIT....
 • Raidījuma Vides Fakti sižets par mitrāju nozīmi un REstore projektu

  6. februārī Ķemeru tīrelī kopā ar LIFE REstore projekta ekspertiem tika filmēts videosižets raidījumam ''Vides fakti''. Videosižets pieejams portāla ''Latvijas sabiedriskie mediji'' arhīvā.Skaties to un uzzini vairāk par mitrāju nozīmi, par siltumnīcefekta gāzu emisij...
 • Pasaules mitrāju diena un REstore projekts raidījumā Vides Fakti

  Februāra sākums iezīmē kādu būtisku notikumu dabas aizsardzības vēsturē. Tā ir Pasaules mitrāju diena, kas tiek atzīmēta 2. februārī kopš Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas parakstīšanas 1971. gadā Irānas pilsētā Ramsārē.Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kā...

 • PROJEKTA PARTNERI