Izglītojoši pasākumi par mitrāju ekosistēmām

Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju diena, LIFE programmas 25. gadskārtas atzīmēšanas pasākums

06.05.2017.

Fotogalerija

Ārvalstu studenti iepazīst kūdrāju inventarizācijas norisi Melnā ezera purvā

15.03.2017.

Fotogalerija

 

Informatīvie pasākumi par projekta īstenošanas gaitu

Tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes

Pierīgas reģionālo administrāciju

10.07.2017.

Prezentācijas

Ievads par projektu LIFE REstore, K. Pabērzs (Dabas aizsardzības pārvalde)

Kūdrāju inventarizācijas rezultāti, L. Grīnberga (Dabas aizsardzības pārvalde) 

Degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi, L. Grīnberga (Dabas aizsardzības pārvalde)

Projekta izmēģinājuma teritorijas, K. Pabērzs (Dabas aizsardzības pārvalde)

 

Fotogalerija

Informatīvs seminārs par projekta LIFE REstore īstenošanu

A/S Latvijas Valsts meži,

04.07.2017.

Prezentācijas

Ievads par projektu LIFE REstore, K. Pabērzs (Dabas aizsardzības pārvalde)

Kūdrāju inventarizācijas rezultāti, M. Pakalne (Baltijas krasti)

Degradētu kūdrāju inventarizācija - kūdras īpašību pētījumi, L. Kalniņa (Latvijas Kūdras asociācija)

Degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi, L. Grīnberga (Dabas aizsardzības pārvalde)

Izstrādātu kūdras lauku inventarizācija Latvijā, J. Pētersons (Baltijas krasti)

Kūdras nozare, projekta rezultātu izmantošana, I. Krīgere (Latvijas Kūdras asociācija)

Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un metodika dabas liegumam ''Laugas purvs'', A. Peršēvica (Baltijas krasti)

 

Fotogalerija