Projekta informatīvajos materiālos atrodama informācija par projekta mērķiem un aktivitātēm, kā arī par rezultātiem un ieguvumiem. Informatīvie materiāli veicina projektā identificēto mērķauditoriju izpratni par kūdrāju nozīmi ekoloģijā un ekonomikā, kā arī sniedz informāciju par to rekultivāciju un ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta informatīvie materiāli tiek sagatavoti un izplatīti saskaņā ar projekta Komunikācijas stratēģiju.

 

Starptautiskā konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs

11.-12.07.2017.

Konferences posteri

M. Pakalne (Biedrība ''Baltijas krasti''), L. Grīnberga (Dabas aizsardzības pārvalde). Inventory of vegetation in post-harvested cutaway peatlands within LIFE REstore project.

E. Konstantinova (Ventspils augstskola), L. Brūniņa (Biedrība ''Baltijas krasti''), A. Peršēvica (Biedrība ''Baltijas krasti''). Ecosystem services assessment for sustainable management of degraded peatlands.